Now showing items 1246-1265 of 2335

  • Jantu: A Cognitive Agent Playing StarCraft: Brood War 

   Sandsmark, Martin Tobias Holmedahl; Viktil, Ken Børge Melhus (Master thesis, 2012)
   It has been shown that most players enjoys playing video games against other human players instead of computer controlled opponents. But most research on artificial intelligence in gaming today focus on just winning in the ...
  • Java SmartSign 

   Krogset, Ole Martin; Mangnes, Bjarne; Smestad, Mats Erik; Tvenge, Morten (Bachelor thesis, 2002)
   Denne oppgaven går ut på å lage en prototype for Elektronisk Identifisering på et smartkort. Ved benyttelse av kortet skal brukeren identifisere seg ved bruk av fingeravtrykk og/eller PIN-kode. Løsningen skal brukes til ...
  • Java Virtual Machine - Memory-Constrained Copying: Part 1: Main report 

   Amundsen, Kai Kristian (Master thesis, 2005)
   Atmel is inventing a new microcontroller that is capable of running Java pro- grams through an implementation of the Java Virtual Machine. Compared to industry standard PCs the microcontroller has limited processing power ...
  • JDF: brobygger mellom administrasjons- og produksjonssystemer i grafisk industri 

   Brenden, Morgan; Edvardsen, Jan Halvard; Teige, Kim René; Myrvoll, Tage; Haakonsen, Lars Henrik (Bachelor thesis, 2003)
   JDF, Job Definition Format er en ny bransjestandard utviklet for å forenkle informasjonsutvekslingen mellom forskjellige applikasjoner i den grafiske bransjen. Det arbeides med at dataflyten og automatiseringen mellom ...
  • "Jeg hadde egentlig tenkt meg at vi hadde samarbeidet mer ..." : En kvalitativ studie av fire studenters erfaringer med samhandling innen e-læring 

   Melling, Tor Ivar (Master thesis, 2016-07-06)
   Med problemstillingen Hvilke erfaringer har studenter med samhandling innen e-læring? har jeg som formål å belyse studentene sin subjektive opplevelse av samhandling innen e-læring. For å finne svar på problemstillingen ...
  • Jigsaw EMF Editor 

   Hungnes, Oddvar (Master thesis, 2016)
   The design, implementation and evaluation of a general-purpose editor for the Eclipse Modeling Framework, based on the jigsaw puzzle metaphor.
  • Joining in Apache Derby: Removing the Obstacles 

   Holum, Henrik; Løvland, Svein Erik Reknes (Master thesis, 2008)
   Over the last decade, the amount of commercial interest in Open Source has been growing rapidly. This has led to commercially driven Open Source projects. Those projects have problems keeping their newcomers and needs ways ...
  • Kan dialogmeldinger bidra til bedre samhandling mellom henviser og spesialist i psykisk helsevern? 

   Bjørklund, Roy Arne (Master thesis, 2016)
   For å være i stand til å gi pasienten et helhetlig behandlingsforløp og understøtte helsepersonells behov for samhandling er det derfor behov for gode IKT-løsninger som understøtter informasjonsdeling og kommunikasjon ...
  • Kartlegging av HiST studenters bruk av systemer for kommunikasjon og samhandling : En studie av Office 365 ved HiST 

   Bui, Minh Vu (Master thesis, 2016-07-06)
   Denne oppgaven begynte høsten 2015 før HiST ble fusjonert med NTNU januar 2016. Da hadde alle studenter ved HIST siden 2013, hatt tilgang på Microsoft Office 365, men mulighetene med Office 365 var lite tatt i bruk. Bakgrunnen ...
  • Keyword Search on Spatial Network Databases: Road network indexing for efficient query processing 

   Carlsson, Øystein Egeland (Master thesis, 2011)
   Given a spatial location and a set of keywords, a spatial keyword query locates spatio-textual objects based on both the location of the objects, and the textual relevance of the query keywords to the description of the ...
  • KiC : kompetanseheving innen Color Management 

   Bragerhaug, Heidi; Løseth, Lisa G.; Prestegård, Rine Beito; Skattum, Ole Jacob Bøe (Bachelor thesis, 2003)
   NORSK: Fotobransjen har de siste årene hatt en overgang fra analog til digital arbeidsfl yt. Dette har ført til økt behov for kompetanse innen fargestyring og digital bildebehandling. Lik fargegjengiving i ulike digitale ...
  • The Kingdoms of chaos 

   Belsaas, Jørgen; Elton, Anders; Elvesæter, Knut; Fladby, Øystein (Bachelor thesis, 2003)
   Ved hjelp av PHP har vi utviklet et massive online multiplayer spill med en MySQL database som grunnstein, tilrettelagt for at flere tusen spillere skal kunne spille det samtidig. I et multiplayer spill er kommunikasjon ...
  • Kjernejournal - en evaluering - Hva vil være suksesskriteriene for vellykket innføring av en nasjonal kjernejournal? 

   Borgmo, Kjellrun (Master thesis, 2014)
   Innføring av IT i helsesektoren på nasjonalt plan har gått langsomt og vært komplisert. Selv om Norge var tidlig ute med å innføre elektroniske pasientjournaler (EPJ), har personvernloven stått meget sterkt her og gitt ...
  • Kjøreopplæringssystem 

   Bakke, Sverre; Rinnan, Kenneth; Strømstad, Jonas (Bachelor thesis, 2006)
   Prosjektet er gjort på oppdrag fra Høgskolen i Gjøvik og i samarbeid med Thomtes trafikkskole. Målet med prosjektet var å få laget en applikasjon som kan forbedre og forenkle undervisningen ved tra fikkskolene. Kos er ...
  • Klassifisering av sykepleiejournalen - Kan kunnskap om sykepleiedokumenter forbedre gjenkjenning av hendelser knyttet til sentralvenekateterisering? 

   Husby, Haldor (Master thesis, 2014)
   Det meste av dokumentasjon om behandlingen en pasient får ved et sykehus er i form av tekstlige dokumenter. Sentralt venekateter (SVK) er et viktig medisinsk utstyr som gir tilgang til blodbanen. Det er stor risiko for ...
  • Klassifisering i forbindelse med samarbeid: En casestudie 

   Lindseth, Øyvind (Master thesis, 2004)
   Oppaven består av tre hoveddeler; Teori, Innsamlede data, og Avslutning. Teori er delt inn i tre kapitler, kapitlene 2-4, som er CSCW, Bruk av samarbeidsteknologi og Klassifiseringsproblematikken. I Innsamlede data inngår ...
  • Knowledge acquisition and modelling for knowledge-intensive CBR 

   Bakke, Elise (Master thesis, 2005)
   This thesis contains a study of state of the art knowledge acquisition modelling principles and methods for modelling general domain knowledge. This includes Newell's knowledge level, knowledge level modelling, Components ...
  • Knowledge Base Acceleration Using Features Inspired by Collaborative Filtering 

   Weggersen, Benjamin; Weggersen, Sam Mathias (Master thesis, 2017)
   Most of us use knowledge bases every day, whether it is Wikipedia, Netflix, an online newspaper or a dictionary. These knowledge bases contain both timeless and up-to-date information and must be updated continuously. A ...
  • Knowledge discovery from cDNA microarrays and a priori knowledge 

   Midelfart, Herman (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2003:65, Doctoral thesis, 2003)
   Microarray technology has recently attracted a lot of attention. This technology can measure the behavior (i.e., RNA abundance) of thousands of genes simultaneously, while previous methods have only allowed measurements ...
  • Knowledge discovery from large collections of unstructured information 

   Siniarski, Mateusz (Master thesis, 2016)
   The number of scientific publications is increasing by 3% per year, making it difficult for scientists to keep up with new research and to find relevant papers. As a result, time they could spent on research is used to ...