Now showing items 611-630 of 2102

  • Early identification of high-risk credit card customers based on behavioral data 

   Flood, Morten Hansen (Master thesis, 2017)
   Credit card banking has for a long time been one of the most profitable types of banking. The largest cost for credit card companies is customers not paying their debt. Consequently, to accurately model the risk a customer ...
  • Early Warnings of Corporate Bankruptcies Using Machine Learning Techniques 

   Gogstad, Jostein; Øysæd, Jostein (Master thesis, 2009)
   The tax history of a company is used to predict corporate bankruptcies using Bayesian inference. Our developed model uses a combination of Naive Bayesian classification and Gaussian Processes. Based on a sample of 1184 ...
  • Early warnings of critical diagnoses 

   Alvestad, Stig (Master thesis, 2009)
   A disease which is left untreated for a longer period is more likely to cause negative consequents for the patient. Even though the general practitioner is able to discover the disease quickly in most cases, there are ...
  • Easing the Transition from Visual to Textual Programming 

   Kaurel, Håkon Gimnes (Master thesis, 2016)
   In later years an effort to teach programming to children has been gaining traction. Programming is seen as an important skill for the future, and many countries are seeking to ensure that children are given the opportunity ...
  • EasyUp 

   Kjelsrud, Ola; Woldstad, Ole (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Deling av elektronisk materiale er alltid en utfordring. Det skal være enkelt raskt, men samtidlig sikkert og pålitelig. DSpace er et gratis digitalt arkiv som kan brukes til publisering av alle typer digitale ...
  • EcoHeat - Et styringssystem for å gjøre huset ditt smartere 

   Solum, Henrik; Enes, Jostein; Holtskog, Tarjei (Bachelor thesis, 2017)
   EcoHeat er et styringssystem for å kontrollere de tilhørende smartpluggene. Denne bacheloroppgaven fokuserer på utviklingen av mobil- og webapplikasjonen for dette systemet. Hensikten med disse applikasjonene er å tilby ...
  • Edge and line detection of complicated and blurred objects 

   Haugsdal, Kari (Master thesis, 2010)
   This report deals with edge and line detection in pictures with complicated and/or blurred objects. It explores the alternatives available, in edge detection, edge linking and object recognition. Choice of methods are the ...
  • Educational implementation of SSL/TLS 

   Vinje, Eivind (Master thesis, 2011)
   .
  • Effective Quantification of the Paper Surface 3D Structure 

   Fidjestøl, Svein (Master thesis, 2005)
   This thesis covers the topic of image processing in relation to the segmentation and analysis of pores protruding the surface in the three dimensional surface structure of paper. The successful analysis of pores is related ...
  • Effects of Compression on Data Intensive Algorithms 

   Aqrawi, Ahmed Adnan (Master thesis, 2010)
   In recent years, the gap between bandwidth and computational throughput has become a major challenge in high performance computing (HPC). Data intensive algorithms are particularly affected. by the limitations of I/O ...
  • Effects of empty bins on image upscaling in capsule endoscopy 

   Rukundo, Olivier (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This paper presents a preliminary study of the effect of empty bins on image upscaling in capsule endoscopy. The presented study was conducted based on results of existing contrast enhancement and interpolation methods. A ...
  • Effekt av Internettbaserte telemedisinsystemer i behandlingen av astma 

   Solberg, Sigmund (Master thesis, 2005)
   Astma er en kronisk sykdom som krever kontinuerlig oppfølging. Å bruke telemedisin til denne oppfølgingen gir gode resultater i forhold til pasientutfall. Internett er en teknologi som kan brukes til kommunikasjon mellom ...
  • Effektiv indexering for Fuzzy søk 

   Eriksen, Tor Fredrik; Moseby, Susanne Sousa (Master thesis, 2012)
   Informasjonsgjenfinning har blitt et veldig viktig fagfelt med mye utvikling. Vi har sett på forskjellige søketeknikker for å gjøre fuzzy- og interaktivtsøk mulig. Begge disse er teknikker som hjelper brukeren til å finne ...
  • Effektivisering av e-handel gjennom bruk av RFID 

   Bye, Eystein; Lagim, Stein (Master thesis, 2005)
   I dag har vi mange måter å betale for varer på. Vi kan handle med kontanter, kreditt/debetkort, mobiltelefon og internett for å nevne de mest brukte. Problemet med m-handel er å få tjenesteleverandører og en kundemasse ...
  • Effektiv logganalyse i et heterogent driftsmiljø 

   Fremstad, Vegard (Master thesis, 2009)
   Oppgaven tar for seg utredning og testimplementasjon av en delvis automatisk logganalyse for servere og nettverkskomponenter på Kristen Videregående skole Trøndelag (KVT). Dette har som formål å effektivisere analysen av ...
  • Effektiv presentasjon av store trestrukturer i webapplikasjoner 

   Andersen, Erling Johan (Master thesis, 2006)
   Webapplikasjoner kan i mange sammenhenger ha bruk for å presentere store sett med hierarkiske data for brukere. Tradisjonelt har det blitt benyttet tjenerbaserte løsninger for dette, som bruker statisk HTML for formatering. ...
  • Efficient Algorithms for Video Segmentation 

   Kosmo, Vegard Andre (Master thesis, 2006)
   Describing video content without watching the entire video is a challenging matter. Textual descriptions are usually inaccurate and ambiguous, and if the amount of video is large this manual task is almost endless. If the ...
  • Efficient Commit Processing in High- Availability Main-Memory Databases 

   Kolltveit, Heine (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2008:165, Doctoral thesis, 2008)
  • Efficient multicore programming for industrial applications 

   Sørli, Ole Martin; Tøndel, Magne (Master thesis, 2010)
   Software and hardware developers of today are leaning more and more towards the use of multicore environments. For well over 30 years, since the early 1970 s, the evolution of processor performance has been centered ...
  • Efficient Processes and Transparent Information Flow in Supply Chain Through Use of RFID 

   Sørensen, Anita (Master thesis, 2007)
   RFID is an up-and-coming technology holding promise of closing information gaps in the supply chain. Information is probably the biggest driver of performance in supply chains today and information control is seen as a ...