Now showing items 872-891 of 939

   Subject
   valgsystem [1]
   Varsling [1]
   VDP::Computer technology: 551 [2]
   VDP::Datateknologi: 551 [2]
   VDP::Food science and technology: 600::Industrial and product design: 640 [2]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Databaser og multimediasystemer: 428 [1]
   VDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Systemutvikling og -arbeid: 426 [1]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Systemutvikling og – arbeid: 426 [5]
   VDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420 [2]
   VDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Communication and distributed systems: 423 [16]
   VDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Databases and multimedia systems: 428 [20]
   VDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Security and vulnerability: 424 [3]
   VDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Simulation, visualization, signal processing, image processing: 429 [19]
   VDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::System development and system design: 426 [47]
   VDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Theoretical computer science, programming languages and programming theory: 421 [16]
   VDP::Mathematics and natural scienses: 400::Information and communication science: 420::System development and design: 426 [1]
   VDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806 [1]
   VDP::Samfunnsvitenskap: 200 [1]
   VDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212 [1]
   VDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289 [1]