• BeMiT : BeOS – Musikal Instrument Tracker 

   Halasy, Balazs; Sæverud, Bjarte; Trillhus, Morten (Bachelor thesis, 2001)
   In this document we shall focus on a specific music composition software solution, reffered to as a 'tracker'. A tracker is a program used to create music without the requirements of specialized, expensive equipment. There ...
  • BIRI2 

   Rudihagen, Jarle; Strand, Robert; Svanheld, Frank (Bachelor thesis, 2001)
   Oppgaven vår er en del av større prosjekt BIRI (Biometric Inteligent computeR Interface). Det helhetlige prosjekt har til målsettning å utvikle et intelligent interaktivt multimedia system hvor brukeren skal kunne kimmunisere ...
  • WebCRF : medisinske forskningsjournaler på Internett 

   Opsahl, Nils Håkon; Roland, Espen; Skinnes, Bjørnar; Sætre, Øyvind (Bachelor thesis, 2001)
   Kontrollerte kliniske forsøk har hatt stor betydning for utviklingen i medisinen de siste tiår. Metoden går i korthet ut på at man lar forskjellige pasientgrupper få forskjellig behandling, slik at hverken lege eller pasient ...
  • A Framework for Supporting Shared Interaction in Distributed Product Development Projects 

   Farshchian, Babak Amin (Dr. ingeniøravhandling, 0809-103X; 2001:38, Doctoral thesis, 2001)
   Geographically distributed software development projects are becoming commonplace due to the wide-spread use of network technologies. Software development is an activity that is based on intensive cooperation among groups ...
  • Detection and Visualization of Moving Targets in Medical Ultrasound Imaging 

   Bjærum, Steinar (Dr. ingeniøravhandling, 0809-103X; 2001:2, Doctoral thesis, 2001)
  • Card management system Enterprise Java Beans 

   Brun, Guy Steffe; Høeg, Lars Arne; Kaspersen, Oddgeir; Steinbekken, Øyvind (Bachelor thesis, 2001)
   Det skal utvikles en testapplikasjon for å håndtere klargjøringen av smartkort. Det fungerende systemet skal effektiviseres ved at løsningen utvikles i Enterprise Java Beans. Applikasjonen skal kommunisere mot en ...
  • Ordre- og informasjonsflyt i en grafisk bedrift 

   Austrheim, Bente; Berbu, Bodil; Mæle, Ane; Norevik, Jørgen Reboli (Bachelor thesis, 2002)
   I følge bedriftens egne vurderinger er det i dagens situasjon for mange tilfeldige rutiner og for mye dobbeltarbeid. Vi har derfor tatt for oss ordreflyten i bedriften for å effektivisere og digitalisere denne, og foreslått ...
  • Estatica : educational statistics application 

   Munkelien, Kine Miriam; Torkildsen, Hermund Andre (Bachelor thesis, 2002)
   Vi har laget en statistikkapplikasjon som foreleserne i statistikk ved skolen kan bruke i undervisning. Applikasjonen kan brukes til å demonstrere ulike emner innenfor statistikk, og studenter skal kunne laste ned ...
  • ByggPOS : salgssystem for byggevarehandelen 

   Atterås, Vivian; Hansen, May Britt; Nymoen, Lars-Otto; Ophus, Kjetil; Sjulstad, Oddbjørn Brede (Bachelor thesis, 2002)
   Målet var å utvikle et enkelt og brukervennlig, men allikevel fullverdig, stabilt og pålitelig flerbruker salgsstøttesystem for byggevarehandelen. Systemet har kun den funksjonaliteten som faktisk er nødvendig for brukerne, ...
  • Visualisering av 3D fargerom 

   Bakke, Arne Magnus; Kopperud, Ståle; Rindal, Anders (Bachelor thesis, 2002)
   Problemstillingen vår i denne sammenhengen er å forsøke å lage en løsning som gjør det mulig å representere bilder i forskjellige tredimensjonale fargerom, samt foreta justeringer mens man sammenligner bildets farger med ...
  • DynaDesk – Nyheter på trådløse enheter 

   Berger, Elin Synnøve Kirkevoll; Fjær, Håvard; Hagen, Stina; Nag, Johannes Leiknes; Skevik, Aimée (Bachelor thesis, 2002)
   DynaDesk systemet tilbyr informasjonsmedarbeidere, nyhetsbyråer og aviser et mobilt, trådløst filter som gir brukerne kontinuerlig oppdatert informasjon over bærbare enheter. Profilen sørger for selektiv, personifisert ...
  • mPetre.community 

   Eid, Kjetil Ormestad; Pedersen, Erlend Lans; Øverlie, Tom Ivar (Bachelor thesis, 2002)
   Vår hovedprosjekt har fått navnet mPetre Community. Det har i korthet gått ut på å lage et samfunn for radiokalen mPetre på internett. Her skal brukere kunne registrere seg for å medlem av dette samfunnet, og på den måte ...
  • Prototyp på en interaktiv multiskjerms-presentasjon 

   Ask, Kjell Ove; Dahle, Geir Sondre (Bachelor thesis, 2002)
   Prosjektet går ut på å lage en interaktiv reise i dypet av Mjøsa. Ved hjelp av 3D modeller er det simulert en 3-skjerms presentasjon som «viser» prinsippet for produksjon av en slik produksjon i det virkelige liv. En ...
  • AirFear – DirectX 3D Multiplayer Game 

   Stokkenes, Bjørn Willy; Strandenes, Sverre; Åmodt, Espen (Bachelor thesis, 2002)
   AirFear prosjektet omhandler spill programmering mot Microsofts DirectX API. Fokus er satt på spillmotor programmeing med utvidelses-muligheter. Med spill-motor, menes et rammeverk som driver grafikk, lyd, input, nettverk ...
  • Online rapportering av fangst ombord på autolinefartøy 

   Jahren, Ole Petter; Narvesen, Stein Erik; Sagstuen, Stig Vold (Bachelor thesis, 2002)
   Fangstregistrering er et område med globalt sett høy grad av fokus. Mustad har ved hjelp av et produkt de kaller Mustad LineController, fått frem et verktøy som i nær fremtid kan tas i bruk til både å telle fisken og ...
  • Extreme Programming i sikkerhetskritiske systemer 

   Thorsen, Liv Ryssdal (Master thesis, 2002)
  • Representing uncertainty in spatial and spatiotemporal databases 

   Tøssebro, Erlend (Dr. ingeniøravhandling, 0809-103X; 2002:88, Doctoral thesis, 2002)
   The theme of this thesis is uncertainty in spatial and spatiotemporal databases. Due to lack of accurate measurements, or rapid changes in time, spatial and spatiotemporal data are often uncertain. This thesis presents new ...
  • REAP: Et system for rettighetsstyring i digitale bibliotek 

   Vestavik, Øyvind (Master thesis, 2002)
   Denne hovedfagsoppgaven tar sikte på å vise at digitale bibliotek kan publisere intellektuelle arbeider i Internet i overenstemmelse med opphavsretten. Den foreslår en arkitektur/et paradigme for å behandle rettigheter ved ...
  • Hexachrome Color Management : kartlegging av prøvetrykksystemers mulighet til simulering av Hexachrome-trykk, under anvendelse av ICC-basert fargestyring 

   Arnesen, Frank Tony; Kvikshaug, Robin; Sivesindtajet, Trond Erik; Tangen, Torleiv (Bachelor thesis, 2002)
   Denne rapporten omhandler resultatet av et prosjekt gjennomført av studenter ved grafisk ingeniørutdanning på Høgskolen i Gjøvik. Prosjektet er gjort på oppdrag for Capella Media AS, en reprobedrift lokalisert ...
  • F@T - Fastpris @ Team G.E.D. 

   Andreassen, Kristian G.; Eng, Pål Erik; Hatlelid, Rune; Mellem, Erik (Bachelor thesis, 2002)
   Hovedprosjektet hadde til formål å analysere, systemere, designe, kode og teste et system som skal forenkle arbeidet med å fastsette korrekt pris på ulike bilservicer. Hensikten var å finne en fastpris på en gitt service, ...