• Detection and Visualization of Moving Targets in Medical Ultrasound Imaging 

   Bjærum, Steinar (Dr. ingeniøravhandling, 0809-103X; 2001:2, Doctoral thesis, 2001)
  • Enabling software process improvement : an investigation of the importance of organizational issues 

   Dybå, Tore (Dr. ingeniøravhandling, 0809-103X; 2001:101, Doctoral thesis, 2001)
   Software development and maintenance involves oraganizational as well as technical issues. While software engineering has been offtered as a way of resolving the intrinsic technical problems, the organizational problems ...
  • Case-based reasoning in medical image diagnosis 

   Skjermo, Jo (Master thesis, 2001)
   In the last several years, there has been an increased focus on connecting image processing and artificial intelligence. Especially in the field of medical image diagnostics the benefits for such integration is apparent. ...
  • Mikronavigering: Nyttiggjøring av kontekst i en mobil applikasjon 

   Dahl, Yngve (Master thesis, 2001)
   Denne hovedoppgaven dreier seg omkring et konsept jeg har valgt å kalle for mikronavigering. Dette innebærer at jeg har sett nærmere på hvordan mobile applikasjoner, ved å utnytte informasjon som karakteriserer brukerens ...
  • Infrastruktur for elektronisk handel: En avhandling med fokus på katalogtjenester i elektronisk handel 

   Kvanli, Jarl (Master thesis, 2001)
   Hensikten med avhandlingen er å anbefale en teknologisk infrastruktur, med katalogsystemer, for e-handel. Avhandlingen fokuserer på å gjenbruke data om produkter og tjenester, i etablerte virksomheter, og gjøre de tilgjengelig ...
  • A Framework for Supporting Shared Interaction in Distributed Product Development Projects 

   Farshchian, Babak Amin (Dr. ingeniøravhandling, 0809-103X; 2001:38, Doctoral thesis, 2001)
   Geographically distributed software development projects are becoming commonplace due to the wide-spread use of network technologies. Software development is an activity that is based on intensive cooperation among groups ...
  • Visualisering av 3D fargerom 

   Bakke, Arne Magnus; Kopperud, Ståle; Rindal, Anders (Bachelor thesis, 2002)
   Problemstillingen vår i denne sammenhengen er å forsøke å lage en løsning som gjør det mulig å representere bilder i forskjellige tredimensjonale fargerom, samt foreta justeringer mens man sammenligner bildets farger med ...
  • Estatica : educational statistics application 

   Munkelien, Kine Miriam; Torkildsen, Hermund Andre (Bachelor thesis, 2002)
   Vi har laget en statistikkapplikasjon som foreleserne i statistikk ved skolen kan bruke i undervisning. Applikasjonen kan brukes til å demonstrere ulike emner innenfor statistikk, og studenter skal kunne laste ned ...
  • Testing Via Internett Live 

   Berntsen, Egil; Gobakken, Trond; Strand, Monica; Simensen, Espen (Bachelor thesis, 2002)
   I dagens samfunn stilles det økende krav til effektivisering. Lærerne ved Høgskolen i Gjøvik bruker store ressurser for å lage og rette obligatoriske øvinger. Derfor ble det våren 2000 startet på et nettbasert system for ...
  • Hexachrome Color Management : kartlegging av prøvetrykksystemers mulighet til simulering av Hexachrome-trykk, under anvendelse av ICC-basert fargestyring 

   Arnesen, Frank Tony; Kvikshaug, Robin; Sivesindtajet, Trond Erik; Tangen, Torleiv (Bachelor thesis, 2002)
   Denne rapporten omhandler resultatet av et prosjekt gjennomført av studenter ved grafisk ingeniørutdanning på Høgskolen i Gjøvik. Prosjektet er gjort på oppdrag for Capella Media AS, en reprobedrift lokalisert ...
  • ByggPOS : salgssystem for byggevarehandelen 

   Atterås, Vivian; Hansen, May Britt; Nymoen, Lars-Otto; Ophus, Kjetil; Sjulstad, Oddbjørn Brede (Bachelor thesis, 2002)
   Målet var å utvikle et enkelt og brukervennlig, men allikevel fullverdig, stabilt og pålitelig flerbruker salgsstøttesystem for byggevarehandelen. Systemet har kun den funksjonaliteten som faktisk er nødvendig for brukerne, ...
  • mPetre.community 

   Eid, Kjetil Ormestad; Pedersen, Erlend Lans; Øverlie, Tom Ivar (Bachelor thesis, 2002)
   Vår hovedprosjekt har fått navnet mPetre Community. Det har i korthet gått ut på å lage et samfunn for radiokalen mPetre på internett. Her skal brukere kunne registrere seg for å medlem av dette samfunnet, og på den måte ...
  • Prototyp på en interaktiv multiskjerms-presentasjon 

   Ask, Kjell Ove; Dahle, Geir Sondre (Bachelor thesis, 2002)
   Prosjektet går ut på å lage en interaktiv reise i dypet av Mjøsa. Ved hjelp av 3D modeller er det simulert en 3-skjerms presentasjon som «viser» prinsippet for produksjon av en slik produksjon i det virkelige liv. En ...
  • AirFear – DirectX 3D Multiplayer Game 

   Stokkenes, Bjørn Willy; Strandenes, Sverre; Åmodt, Espen (Bachelor thesis, 2002)
   AirFear prosjektet omhandler spill programmering mot Microsofts DirectX API. Fokus er satt på spillmotor programmeing med utvidelses-muligheter. Med spill-motor, menes et rammeverk som driver grafikk, lyd, input, nettverk ...
  • F@T - Fastpris @ Team G.E.D. 

   Andreassen, Kristian G.; Eng, Pål Erik; Hatlelid, Rune; Mellem, Erik (Bachelor thesis, 2002)
   Hovedprosjektet hadde til formål å analysere, systemere, designe, kode og teste et system som skal forenkle arbeidet med å fastsette korrekt pris på ulike bilservicer. Hensikten var å finne en fastpris på en gitt service, ...
  • Online rapportering av fangst ombord på autolinefartøy 

   Jahren, Ole Petter; Narvesen, Stein Erik; Sagstuen, Stig Vold (Bachelor thesis, 2002)
   Fangstregistrering er et område med globalt sett høy grad av fokus. Mustad har ved hjelp av et produkt de kaller Mustad LineController, fått frem et verktøy som i nær fremtid kan tas i bruk til både å telle fisken og ...
  • Ordre- og informasjonsflyt i en grafisk bedrift 

   Austrheim, Bente; Berbu, Bodil; Mæle, Ane; Norevik, Jørgen Reboli (Bachelor thesis, 2002)
   I følge bedriftens egne vurderinger er det i dagens situasjon for mange tilfeldige rutiner og for mye dobbeltarbeid. Vi har derfor tatt for oss ordreflyten i bedriften for å effektivisere og digitalisere denne, og foreslått ...
  • Java SmartSign 

   Krogset, Ole Martin; Mangnes, Bjarne; Smestad, Mats Erik; Tvenge, Morten (Bachelor thesis, 2002)
   Denne oppgaven går ut på å lage en prototype for Elektronisk Identifisering på et smartkort. Ved benyttelse av kortet skal brukeren identifisere seg ved bruk av fingeravtrykk og/eller PIN-kode. Løsningen skal brukes til ...
  • EvigElev : elektronisk valgsystem for Høgskolen i Gjøvik 

   Elverum, Frode; Elverum, Kent; Fladsrud, Tom; Lereng, Stian (Bachelor thesis, 2002)
   Oppgaven har gått ut på å utvikle et elektronisk valgsystem for Høgskolen i Gjøvik, med alle de utfordringer det har ført med seg. Disse utfordringene dreier seg i stor grad om sikkerhet under avstemmingen, og at anonymitet ...
  • DynaDesk – Nyheter på trådløse enheter 

   Berger, Elin Synnøve Kirkevoll; Fjær, Håvard; Hagen, Stina; Nag, Johannes Leiknes; Skevik, Aimée (Bachelor thesis, 2002)
   DynaDesk systemet tilbyr informasjonsmedarbeidere, nyhetsbyråer og aviser et mobilt, trådløst filter som gir brukerne kontinuerlig oppdatert informasjon over bærbare enheter. Profilen sørger for selektiv, personifisert ...