• Virksomhetsarkitektur i spesialisthelsetjenesten - Utvikling og bruk av tjenesteorientert virksomhetsarkitektur i spesialisthelsetjenesten 

   Vikås, Silje Grimstad (Master thesis, 2015)
   Fremtidsbildet for informasjons- og kommunikasjonsteknologi i spesialisthelsetjenesten representerer mange muligheter og utfordringer. Satsningen på e-helse i regi av myndighetene skal understøtte helsesektorens behov og ...
  • Virtual control rooms assisted by 3D sound 

   Sjøvoll, Håvard (Master thesis, 2005)
   A high amount of complex and urgent information needs timely attention in an operational environment. This requires specialized systems. These systems should provide immediate access to accurate and pertinent information ...
  • Virtual humans in the Virtual Hospital 

   Mosand, Andreas Rong (Master thesis, 2015)
   Described in this thesis are the details behind the implementation of virtual hu- mans into NTNU's virtual university hospital in Second Life. These virtual hu- mans played as patients, and it will be discussed how such ...
  • Virtualization as a key component for SOA enabling 

   Skage, Robert (Master thesis, 2008)
   OBJECTIVES Service oriented architecture (SOA) is frequently recognized as an approach to enhance the business value of IT, in particular for its potential to enable more flexible IT infrastructures and organizational ...
  • Virtual Reality Spectating 

   Hemb, Jan Greger (Master thesis, 2017)
   The goal of this master was to assess and evaluate Virtual Reality (VR) spectating. VR spectating refers to spectating someone playing a game in VR. A series of spectating modes (mirroring, 3D and VR) was assessed in a ...
  • Virtual Reality Techniques in the Domain of Surgical Simulators 

   Haaland, Terje Sanderud (Master thesis, 2006)
   Virtual reality based surgical simulators offer an elegant approach to enhancing traditional training in surgery. For interactive surgery simulation to be useful, however, there are several requirements needed to be ...
  • Virtual Reality with Virtual Humans simulation for an emergency training in a public sector - An extension of the specialization project TDT4501 

   Nguyen, Anh Chi (Master thesis, 2015)
   This thesis has three evaluations with Emergency Management students, a civilian group, and NAV personnel to collect quantitative and qualitative data. The overall results show that it is potential to use virtual reality ...
  • Virtual Trondheim: A Virtual Environment for Tourism and Education 

   Jose, Dawn Alphonse (Master thesis, 2015)
   The purpose of this study is to investigate whether educational activities in tourism can be supported by virtual reality technologies, using virtual world frameworks. Settings of virtual world of SecondLife and a recent ...
  • Virtual University hospital as an arena for medical training and health education 

   Kleven, Nils Fredrik (Master thesis, 2014)
   The purpose of this thesis is to contribute to the virtual univer- sity initiative at NTNU with some initial recommendations for the early design and development of a virtual university hospital. The findings in this thesis ...
  • viSQLizer: An interactive visualizer for learning SQL 

   Folland, Kristin Annabel Torjussen (Master thesis, 2016-08-30)
   Structed Query Language (SQL) is used for interaction between database technology and its users. In higher education, students often struggle with understanding the underlying logic of SQL, thus have trouble with understanding ...
  • Visual Exploration and Cohort Identification of Acute Patient Histories Aggregated from Heterogeneous Sources 

   Sætre, Rune; Nytrø, Øystein; Nordbø, Stein Jakob; Steinsbekk, Aslak (Chapter; Conference object; Peer reviewed, 2016)
   How can we use information visualization to support retrospective, exploratory analysis of collections of histories for patients admitted to acute care? This paper describes a novel design for visual cohort identification ...
  • Visualisering av 3D fargerom 

   Bakke, Arne Magnus; Kopperud, Ståle; Rindal, Anders (Bachelor thesis, 2002)
   Problemstillingen vår i denne sammenhengen er å forsøke å lage en løsning som gjør det mulig å representere bilder i forskjellige tredimensjonale fargerom, samt foreta justeringer mens man sammenligner bildets farger med ...
  • Visualisering av DAK-modeller i VR 

   Solheim, Gunnar (Master thesis, 2006)
   Jeg har i denne masteroppgaven sett på bruken av virtuell virkelighet i dataassistert konstruksjon. Målet har vært å finne ut hvordan virtuell virkelighet kan utnyttes av arkitekter i designarbeidet. Jeg har tatt utgangspunkt ...
  • Visualisering av personlig legemiddelinformasjon - En eksperimentell sammenligning av prototypesystem og pakningsvedlegg 

   Ellingsberg, Anette; Kottum, Hanne; Haugland, Dagrun Kise (Master thesis, 2015)
   Bruk av legemidler er et viktig tiltak i helsevesenet, men er ofte lite koordinert og ikke underlagt samlet kontroll. Denne mangelen på koordinering kan føre til at pasienters legemiddelbehandling ikke blir så god som den ...
  • Visualisering av store datamengder i web-grensesnitt 

   Angell-Petersen, Frode (Master thesis, 2007)
   De grunnleggende teknikkene for visualisering og interaksjon er de samme uansett mengde data. Teknikker for presentasjon deles inn i to kategorier; formater som definerer utseendet til data og strukturer som beskriver ...
  • Visualisering av terreng med skygger 

   Ingebrigtsen, Frode (Master thesis, 2006)
   Denne oppgaven utforsker måter for hvordan 3D-visualisering av terreng kan forbedres med bruk av lys som kaster skygger i terrenget. Med bakgrunn i en teoretisk analyse av tidligere implementasjoner, er det valgt en algoritme ...
  • Visualisering på storskjerm av arbeidsprosesser på sykehus 

   Langhelle, Kay (Master thesis, 2008)
   Når et nytt informasjonssystem skal utvikles for bruk på sykehus må det stilles andre krav til behovsanalyse og kravspesifisering enn ved utvikling av systemer til andre formål. Denne oppgaven har ved hjelp av en case ...
  • Visualization and User-Interaction techniques for Reflective Learning with user-related data 

   Rai, Pawan Chamling (Master thesis, 2015)
   Visualization and User-Interaction techniques for Reflective Learning with user-related data
  • Visualization of Actual and Expected Trajectories for Stroke Patients 

   Hansen, Ingunn Skjevdal; Sundt, Gry (Master thesis, 2015)
   As people consult the health care sector, the amount of data registered in their health records increase. The interest for insight into the medical journals is increasing. It can be strenuous for the patients to understand ...
  • Visualization of Crowd Flows from Positioning Data 

   Koren, Hans-Kristian Seem (Master thesis, 2017)
   Positioning systems, both indoor and outdoor, regardless of technology used, generate large amounts of data of varying quality about where different objects are observed in space at various time instants. Such data has ...