• En mekanistisk studie av funksjonelle polymorfismer i IL1B -genet 

      Elsetrønningen, Marianne (Master thesis, 2012)
      SammendragEpidemiologiske studier har vist at personer med kronisk betennelse kan være disponert for ulike typer kreft. Det er anslått at underliggende infeksjoner og inflammatorisk respons er knyttet til 15-20 % av alle ...