• Karakterisering av mikrobiota i vill torsk (Gadus morhua) 

      Bjørkhaug, Benedicte (Master thesis, 2012)
      Det har i senere tid vært en økende interesse for GI-mikrobiota i fisk, men det er fremdeles begrenset kunnskap om mikrobiotaens sammensetning og funksjon i tarmen hos vill fisk. Målet med dette prosjektet var å karakterisere ...