• A new Norwegian bioeconomy based on cultivation and processing of seaweeds: Opportunities and R&D needs 

   Skjermo, Jorunn; Aasen, Inga Marie; Arff, Johanne; Broch, Ole Jacob; Carvajal, Ana Karina; Christie, Hartvig C; Forbord, Silje; Olsen, Yngvar; Reitan, Kjell Inge; Rustad, Turid; Sandquist, Judit; Solbakken, Roar; Steinhovden, Kristine; Wittgens, Bernd; Wolff, Robert; Handå, Aleksander (Research report, 2014)
  • Automatisk bedøvning og bløgging av hvitfisk ombord på snurrevadfartøy 

   Grimsmo, Leif; Kjølås, Frode Håkon; Digre, Hanne (Research report, 2014)
   Hovedmålet for FoU-prosjektet har vært å utvikle og å teste ut en helhetlig løsning for automatisk bedøving og bløgging av fisk spesielt tilpasset de utfordringer som snurrevadflaten har med store fangster i forhold til ...
  • Kortreist mat og smak med lokal identitet 

   Østerlie, Marianne (HiST AFT Rapport;01-2012, Research report, 2012-05-23)
   Prosjektet ”Kortreist mat og smak med lokal identitet" har hatt som målsetning å dokumentere betydningen av produksjonssted for kvalitetskomponenter i noen utvalgte produkter fra småskalaprodusenter i Trøndelags-regionen. ...
  • Lønnsom foredling av sjømat i Norge 

   Digre, Hanne; Bar, Eirin Marie Skjøndal; Mathiassen, John Reidar Bartle; Standal, Dag; Grimsmo, Leif; Henriksen, Kristian; Romsdal, Anita; Asche, Frank (Research report, 2014)
   Automatisering og robotisering av produksjonsprosesser forventes å få en sentral plass i samfunnet. I en utredning fra Stiftelsen for Strategisk Forsking i Sverige, forventes det at i løpet av ...
  • Overpumping av makrell (II) Effekt pa fangstkvalitet 

   Aursand, Ida Grong; Digre, Hanne; Schei, Marte (Research report, 2014)
   Prosjektets hovedmål er å klarlegge hvorvidt det kan registreres forskjeller i makrellens kvalitet når den er pumpet direkte om bord i fangstfartøyet og når den er pumpet til et annet fartøy (overpumping). Kvaliteten på ...
  • Overpumping av makrell (Ill) Effekt pa fangstkvalitet, resultater fra tokt 2014 

   Digre, Hanne; Tveit, Guro Møen; Solvang-Garten, Torfinn; Eilertsen, Aleksander; Schei, Marte (Research report, 2014)
   Prosjektets hovedmål er å klarlegge hvorvidt det kan registreres forskjeller i makrellens kvalitet når den er pumpet direkte om bord i fangstfartøyet og når den er pumpet til et annet fartøy (overpumping). Dette er 3. ...
  • Preserving the positive health effects in innovative pelagic fish products through the value chain (ProHealthPelagic) 

   Digre, Hanne; Standal, Inger Beate; Kristinova, Vera; Hyldig, Grete; Undeland, Ingrid; Rustad, Turid; Mozuraityte, Revilija (Research report, 2016)
   This is the final report of the project ProHealthPelagic (2012-2015) funded by the Norwegian Research Council, BIONÆR. The project aim was to investigate potential changes in well documented and tentative health promoting ...
  • Sensory shelf life for protein products made from salmon backbones. 

   Storrø, Ivar; Mozuraityte, Revilija (Research report, 2013)
   The main goal of this project was to determine the sensory shelflife of proteins with neutral taste. Proteins were isolated from both the solid phase (sludge) from salmon oil production and from cooked salmon backbones. ...
  • Utprøving og vurdering av metoder for påvisning av patogene bakterier i melk og ost fra gårdsysterier i Midt-Norge 

   Jakobsen, Anita Nordeng; Frøyen, Ove Johan; Mehli, Lisbeth; Strand, Åse; Karlsen, Hanne (Research report, 2016)
   Prosjektet omfattet utprøving og sammenligning av standard- og hurtigmetoder for påvisning av koliforme bakterier, Enterobacteriaceae, E. coli og koagulasepositive stafylokokker. Prøvematerialet var ystemelk, myse og ost ...
  • Workshop in Trondheim and excursions to the Norwegian seafood industry and NTNU 

   Erikson, Ulf Gøran; Mozuraityte, Revilija; Grimsmo, Leif; Aursand, Marit (Research report, 2014)
   During the SeaMed project we have arranged workshops and visited seafood industry in Albania, Montenegro, Kosovo and Bosnia & Herzegovina. In October 2014, the whole consortium visited Trondheim. The three-day workshop ...