• Characterization of Sulfated Alginate Hybrid Gels for Tissue Engineering 

   Aaen, Ragnhild (Master thesis, 2015)
   Tissue engineering is a field aiming to replace damaged tissue while reducing the great need of organ donors the world is facing today. Alginates are linear co-polymers consisting of the two monosaccharides β-D-mannuronic ...
  • Varmebehandling av makrell - Effekt på proteinstabilitet 

   Grønstad, Christina (Master thesis, 2015)
   Denne masteroppgaven er skrevet som en del av The ProHealthPelagic Project som er ledet av SINTEF Fiskeri og havbruk AS. Målet med oppgaven er å studere kvalitetsendringer ved varmebehandling av makrell (Scomber scombrus). ...