• A new Norwegian bioeconomy based on cultivation and processing of seaweeds: Opportunities and R&D needs 

   Skjermo, Jorunn; Aasen, Inga Marie; Arff, Johanne; Broch, Ole Jacob; Carvajal, Ana Karina; Christie, Hartvig C; Forbord, Silje; Olsen, Yngvar; Reitan, Kjell Inge; Rustad, Turid; Sandquist, Judit; Solbakken, Roar; Steinhovden, Kristine; Wittgens, Bernd; Wolff, Robert; Handå, Aleksander (Research report, 2014)
  • Biodrivstoff fra tare - Fermentering av alginat til etanol 

   Evensen, Ida Maria (Master thesis, 2011)
   Bioenergi er et viktig alternativ for erstatning av petroleumsbasert drivstoff, men det er fremdeles et stort behov for forskning og utvikling av prosesser som kan bedre dagens teknologi. Bioenergi inkluderer blant annet ...
  • Pro- og prebiotika for torskelarver 

   Flesche, Kristine (Master thesis, 2011)
   Dårlig overlevelse av fiskelarver grunnet sykdomsutbrudd er et stort problem innen akvakultur. Dette er i stor grad forårsaket av opportunistiske bakterier som blomstrer opp når fôr tilsettes i store mengder. Et forsøk på ...
  • Studier av biofilmdannelse hos Pseudomonas species ved forskjellige dyrkingsmetoder 

   Storvoll, Eirin (Master thesis, 2011)
   SINTEF har en konsernsatsing innenfor systembiologi og dette omfatter blant annet forståelse og bekjempelse av biofilmer. Biofilm kan forårsake skader innenfor medisin, matindustri, havbruk og industri. På en annen side ...