• Kortreist mat og smak med lokal identitet 

      Østerlie, Marianne (HiST AFT Rapport;01-2012, Research report, 2012-05-23)
      Prosjektet ”Kortreist mat og smak med lokal identitet" har hatt som målsetning å dokumentere betydningen av produksjonssted for kvalitetskomponenter i noen utvalgte produkter fra småskalaprodusenter i Trøndelags-regionen. ...