• Lydopptak av handpan - fra akustiske målinger til studio 

      Sivertsen, Julia (Master thesis, 2016)
      Handpan er et nytt instrument av metall som som spilles med hendene, og er nært beslektet med karibiske steelpans. Et gjennomgående rykte i instrumentets interessegruppe sier at handpan er et komplekst instrument det er ...