Now showing items 1-20 of 1057

  • Zero emission office building in Bergen: Experiences from first year of operation 

   Sørensen, Åse Lekang; Mysen, Mads; Andresen, Inger; Hårklau, Bjarte; Lunde, Arild (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The Visund office building is a pilot project within the Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) in Norway. The building has been in operation since January 2016. The design aimed at meeting the ZEB-criterion of ...
  • Reklamefilm for Gjøvik Olympiske Fjellhall 

   Solbakken, Tor Sellevold; Odlo, Sondre (Bachelor thesis, 2017)
   Vi har laget en reklamefilm som promoterer tre aktiviteter hos Gjøvik Olympiske Fjellhall. Denne oppgaven tar for seg forskning vi gjorde for å finne ut hvordan vi skulle produsere en reklamefilm rettet mot målgruppen ...
  • Thermal Conductivity of Cement Stabilized Earth Blocks 

   Zhang, Lei; Gustavsen, Arild; Jelle, Bjørn Petter; Yang, Liu; Gao, Tao; Wang, Yu (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The present study examines the effect of bulk density and cement content on the thermal conductivity of cement stabilized earth blocks (CSEB). The experimental results show that the thermal conductivity increases as a ...
  • Nano Insulation Materials: Synthesis and Life Cycle Assessment 

   Gao, Tao; Sandberg, Linn Ingunn Christie; Jelle, Bjørn Petter (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The application of manufactured nanomaterials provides not only advantages resulting from their unique properties, but also disadvantages derived from the possible high energy use and CO2 burden related to their manufacture, ...
  • Thermal conductivity of monodisperse silica nanospheres 

   Gao, Tao; Jelle, Bjørn Petter; Sandberg, Linn Ingunn; Gustavsen, Arild (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Monodisperse hollow silica nanospheres (HSNSs) with an outer diameter of ∼300 nm and shell thickness of ∼50 nm were prepared via a spontaneous dissolution–regrowth process of solid silica nanospheres (SSNSs) in NaBH4 aqueous ...
  • Low-Emissivity Materials for Building Applications: A State-of-the-Art Review and Future Research Perspectives 

   Jelle, Bjørn Petter; Kalnæs, Simen Edsjø; Gao, Tao (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Low-emissivity (low-e) materials can be used in order to reduce energy usage in both opaque and transparent areas of a building. The main focus for low-e materials is to reduce the heat transfer through thermal radiation. ...
  • Robustness Classification of Materials, Assemblies and Buildings 

   Jelle, Bjørn Petter; Sveipe, Erland; Wegger, Erlend; Gustavsen, Arild; Grynning, Steinar; Thue, Jan Vincent; Time, Berit; Lisø, Kim Robert (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Reliable methods are needed for classifying the robustness of buildings and building materials for many reasons, including ensuring that constructions can withstand the climate conditions resulting from global warming, ...
  • Thermal Superinsulation for Building Applications - From Concepts to Experimental Investigations 

   Jelle, Bjørn Petter; Gao, Tao; Sandberg, Linn Ingunn Christie; Tilset, Bente Gilbu; Grandcolas, Mathieu; Gustavsen, Arild (Journal article, 2014)
   The application of traditional thermal insulation materials requires thicker building envelopes in order to satisfy the requirements of the emerging zero energy and zero emission buildings. This work summarizes the steps ...
  • Fenestration of Today and Tomorrow: A State-of-the-Art Review and Future Research Opportunities 

   Jelle, Bjørn Petter; Hynd, Andrew; Gustavsen, Arild; Arasteh, Dariush; Goudey, Howdy; Hart, Robert (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Fenestration of today is continuously being developed into the fenestration of tomorrow, hence offering a steadily increase of daylight and solar energy utilization and control, and at the same time providing a necessary ...
  • Ambitions at work: Professional practices and the energy performance of non-residential buildings in Norway 

   Pettersen, Ida Nilstad; Verhulst, Elli; Valle Kinloch, Roberto; Junghans, Antje; Berker, Thomas (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Globally, buildings are considerable energy users. Stricter regulations and instruments such as energy performance standards aim at raising energy performance ambitions and reducing energy use. They rely on the implementation ...
  • The Impact of Dwelling Renovation on Spatial Quality - The Case of the Arlequin Neighbourhood in Grenoble, France 

   Acre, Fernanda; Wyckmans, Annemie (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Purpose – Non-technical dimensions such as spatial quality are just as relevant for energy efficiency as technical and economic dimensions in the renovation of dwellings. However, the significance of non-technical dimensions ...
  • Søkemotorannonsering for Den Norske Turistforening 

   Hartz, Helle Formo; Mikalsen, Hilde (Bachelor thesis, 2017)
   Denne rapporten bygger på et ønske fra Den Norske Turistforening om å utvikle kommunikasjonen i digitale medier. Prosjektet introduserer Den Norske Turistforening for søkemotorannonsering som et nytt ledd i deres markedsføring. ...
  • Markedsføring av et nytt studieprogram på sosiale medier 

   Kalsnes, Kenneth Marcel; Sando, Daniel Sandnes (Bachelor thesis, 2017)
   I vår bacheloroppgave har vi undersøkt hvordan et nytt studieprogram kan drive strategisk markedsføring på sosiale medier. Oppgaven har blitt avgrenset til plattformen Facebook ettersom de fleste personene i hovedmålgruppen, ...
  • Gammel avis nytt marked: Programmatisk annonseteknologi og endring 

   Bjørnstad, David Johannes; Kristensen, Simon Alert (Bachelor thesis, 2017)
   Oppgaven går overordnet gjennom mediehistorien for å se hvordan endringer i samfunnet og medievaner påvirker bransjen som ytre drivkrefter. Etterhvert som teknologisk innovasjon, politisk engasjement og befolkninger endret ...
  • Nettside med medieinnhold for Eira 

   Lange, Malene Hjertvik; Tollaksvik, Mia (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstillingen for dette bachelorprosjektet er:
  • Utvikling og implementering av bedriftsnettside for Hadeland Viltslakteri AS 

   Eriksen, Dag-Roger; Kleppe, Jonas; Sagen, Sjur Sutterud (Bachelor thesis, 2017)
   I vårt prosjekt skulle vi utvikle en ny bedriftsnettside med nettbutikkløsning for Hadeland Viltslakteri. Vi har brukt ulike designmetoder for å utvikle og utforme prototyper som endte opp i en ferdig løsning, som ble ...
  • Utvikling av nettjeneste for Småjobbsentralen i Gjøvik 

   Grimstad, Øyvind; Hesselberg, Thomas; Ødegaard, Agne (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med arbeidet var å utforme en nettbasert tjeneste for Småjobbsentralen i Gjøvik, som formidler kontakt mellom oppdragstakere og eldre/uføre som trenger arbeidsoppgaver utført. Målet med nettjenesten er å gjøre det ...
  • Kulturregister for publikum 

   Garberg, Mathis; Brestad, Vegard; Mikalsen, Erik (Bachelor thesis, 2017)
   Gjøvik kommune eier mange statuer og historiske bygninger, men få vet hva de betyr. Slik situasjonen er per mai 2017 har Gjøvik kommune opprettet et register over skulpturer og kunstverk i Gjøvik-området i sin biblioteksdatabase. ...
  • Utvikling av utlånssystem for Dokflyt AS 

   Sucic, Toni; Jansson, Geir Marius Kirkeberg (Bachelor thesis, 2017)
   Vi fikk i oppgave å bygge en webapplikasjon for bedriften Dokflyt AS med formål om å gjøre det enklere og mer oversiktlig for montører i en bedrift å låne utstyr. Via applikasjonen kan man låne utstyr, se utstyr som allerede ...
  • User guides for the climate adaptation of buildings and infrastructure in Norway – Characteristics and impact 

   Hauge, Åshild Lappegard; Almås, Anders-Johan; Flyen, Cecilie; Stoknes, Per Espen; Lohne, Jardar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   To reduce future damages on buildings and infrastructure, and prepare society for the coming climate challenges, in recent years numerous user guides have been developed. The objective of this study is to provide the first ...