• HEVN-J : Hvem Er hVor Når - Java 

   Espeland, Sven Erik; Lien, Rolf; Olsen, Frode; Saghaug, Erik (Bachelor thesis, 2002)
   Videreutvikling av en eksisterende applikasjon som holder oversikt over ansatte i en stor bedrift. Dette blir gjort gjennom å lese innlagt informasjon fra en database. Denne informasjonen kan vises i en plattformuavhengig ...
  • KDE-administrasjon 

   Kolstad, Morten; Myrberg, Thomas Blokhus; Storløkken, Roger Ritter (Bachelor thesis, 2002)
   For en bruker som tidligere bare har brukt MS Windows, er det en stor overgang å gå fra Windows til og skrivebordsmiljøet KDE. Dette prosjektet har hatt som mål å lette denne overgangen for brukerne, og gjøre dem kjent ...
  • Reducing Disaster Vulnerability through Local Knowledge and Capacity. The Cace of Earthquake Prone Rural Communities in India and Nepal. 

   Jigyasu, Rohit (Dr. ingeniøravhandling, 0809-103X; 2002:73, Doctoral thesis, 2002)
   This dissertation investigates the past and present status of local knowledge, skills and capacity of rural communities in India and Nepal for reducing their vulnerability to earthquakes. Disaster vulnerability is investigated ...
  • Visualisering av Feiring jernverk 

   Holen, Inga Kristine; Hængsle, Martin; Røise, Anne Karin (Bachelor thesis, 2003)
   Det var tidlig forslag om å gripe fatt i Feiring jernverks ruiner og arbeide med digital visualisering og tilgjengeliggjøring av jernverkets historie. Verket er fra begynnelsen av 1800-tallet og i dag er det kun de ...
  • Best uten røyk 

   Lyshaugen, Thomas; Sporsheim, Vidar; Reinsby, Mats (Bachelor thesis, 2003)
   Prosjektet er en kampanje mot røyking rettet mot ungdom. Det er ingen arbeidsgiver, så prosjektet er fiktivt. Det skal ikke publiseres på noe vis utover det som er fastlagt fra HiG. Kampanjen består av en webside og en ...
  • Prosjekt XP 

   Dyste, Sigurd; Johnsen, Kristian; Rognstad, Heidi; Mardal, Ron-Danile; Wenner, Daniel (Bachelor thesis, 2003)
   Vi har i gruppa en felles interesse for audio og video. Vi ønsket å gjøre prosjektet til noe vi ville ha med videre, der vi kan benytte den nye kunnskapen. Ett av gruppe medlemmene hadde en samtale med bandmedlemmene i ...
  • Produksjon av CD-ROM : programmer for kreativitet, fokusering og avspenning 

   Martinsen, Ann Kristin; Nytrøen, Henriette Slaatten; Sandberg, Åse Marie (Bachelor thesis, 2003)
   Oppgaven går ut på å produsere en CD-ROM med spesielle øvelser for folk som arbeider mye med data. Øvelsene skal bidra til at brukerne får en bedre arbeidsdag, forebygge stress og spenninger, samt øke kreativitet og ...
  • Borge/computer : CD-rom, Websider, CompanyCard, LOGO 

   Andresen, Hege; Borge, Monica Beate (Bachelor thesis, 2003)
   Vi har laget en webside som kortfattet inneholder informasjon oppdragsgiver vil gjøre lett tilgjengelig for sine kunder. En Cd-rom som inneholder litt mer utfyllende informasjon, og CompanyCard som skal brukes sammen med ...
  • Life cycle cost assessment of natural ventilation systems 

   Vik, Tor Arvid (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2003:14, Doctoral thesis, 2003)
   The background for this work is an uncertainty related to whether the use of natural ventilation concepts can compete with conventional mechanical concepts, and under which conditions it is recommended, with respect to ...
  • Bustad og beiteland 

   Skålnes, Sunniva (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2003:51, Doctoral thesis, 2003)
   Dette arbeidet er eit bidrag i rekkja av studiar av vår tids folkearkitektur, og skal handla om bustaden i samiske strøk på 1990-talet. Det er såleis ei historie om regulerte byggefelt og masseframstilte, ”norske” kataloghus. ...
  • Performance of Daylighting Systems for Sidelighted Spaces at High Latitudes 

   Arnesen, Heidi (Dr. ingeniøravhandling, 0809-103X; 2003:147, Doctoral thesis, 2003)
   This thesis is within the field of daylight in buildings. The purpose of the work has been to investigate how daylighting systems could improve the daylight uniformity and increase the daylight levels in the inner part of ...
  • Natural ventilation in buildings : architectural concepts, consequences and possibilities 

   Kleiven, Tommy (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2003:13, Doctoral thesis, 2003)
   This thesis, “Natural Ventilation in Buildings -Architectural concepts, consequences and possibilities”, is the result of a PhD study financed by Hydro Aluminium/Wicona, The Research Council of Norway and the Norwegian ...
  • Virtuelt EGIN 

   Doksrud, Per William; Nysæter, Hans Martin; Sæther, Monica; Tvete, Maria Mørk (Bachelor thesis, 2003)
   Vår oppgave har vært å utvikle et virituelt møtested for EGINs medlemmer, slik at de enklere kan kommunisere over landegrenser. Dette nettstedet gir medlemmene mulighet til å diskutere i et diskusjonsforum, registrere ...
  • Presentasjonsverktøy for CC Gjøvik 

   Hansen, Kristin; Halvorsen, Rita; Slåttland, Ann Merete; Svendsen, Katrine Aam (Bachelor thesis, 2003)
   CC Gjøvik er innlandets største kjøpesenter og er et senter i stadig endring. I dag har senteret 73 leietagere og vurderer kontinuerlig sammensetningen av disse. Fra før har CC Gjøvik utarbeidet powerpoint presentasjoner ...
  • Innføring av JDF : muligheter og krav 

   Bjørnback, Per-Erik; Eikeland, Hanne; Fjeld, Marit; Sørensen, Atle; Torgersen, Erik (Bachelor thesis, 2004)
   Prosjektet har blitt gjennomført etter ønske fra Hjemmet Mortensen Trykkeri, som har behov for et vurderingsgrunnlag mot sitt videre arbeid med JDF. Gruppen har gjort en kartlegging av bedriftens arbeidsflyt, som danner ...
  • Kvalitetssikring av nettbasert kundedialog 

   Avila, Ruth Elizabeth Gjernes; Moen, May-Britt; Reidun, Svensson (Bachelor thesis, 2004)
   NORSK: Dagens situasjon krever stor fleksibilitet fra grafiske bedrifter. Kunden har ofte god kjennskap til bransjen og krever kortere leveringsfrister samt høy kvalitet. For å kunne sikre kundenes behov, må bedriftene ...
  • Webbasert brukeropplæring for videokonferanseutstyr 

   Fagereng, Erik; Hillesvik, Torunn; Hjørnevik, Tone Lise; Jevne, Ingvild Tollehaug; Nebylien, Gunn (Bachelor thesis, 2004)
   Målet for prosjektet var å lage prototyper for webbasert brukeropplæring for TANDBERG sine videokonferanesystemer. Prosjektet var delt inn i to faser. Fase en besto i å utvikle forslag til en webbasert brukeropplæring ...
  • Ped CM : pedagogisk Color Management 

   Bråten, Thomas; Foss, Kjersti; Sivesind, Ann Kristin; Strand, Jan-Thore (Bachelor thesis, 2004)
   NORSK: Ut fra erfaringer og samtaler med fagpersoner – er det tydelig at mange ønsker og har behov for inngående kunnskaper innen fargestyring. Tilgjengelig fagstoff som omfatter dette området er hovedsakelig engelskspråklig ...
  • TeleVisjon : designhåndbok for lokal-TV 

   Devold, Morten; Hàng, Kim Erik (Bachelor thesis, 2004)
   NORSK: Prosjektet innebærer profi lering av lokal-TV-kanalen TVNordvest. Sluttproduktet er en designhåndbok med retningslinjer for grafi sk utformelse. Håndboken dekker både TV-sendinger og trykt materiell, og skal ...