Now showing items 21-40 of 1408

  • Rastermåling i avis 

   Aasen, Eskild; Bovolden, Alv Jørgen; Danielsen, Øyvind (Bachelor thesis, 2002)
   Gruppen har gjennom prosjektet «rastermåling i avis» gjennomført systematiske målinger i tre ulike norske aviser. Målingene er utført med seks ulike apparater som representerer tre ulike måleteknologier, densitometri, ...
  • Fysiske idealer i norsk arkitekturutdanning 1945 - 1970 

   Berre, Nina (Dr.ingeniøravhandling, 0809-103X; 2002:1, Doctoral thesis, 2002)
   Avhandlingens hovedmål er å identifisere og diskutere fysiske idealer i norsk arkitektutdanning slik den ble praktisert ved Arkitektavdelingen NTH (Norges Tekniske Høgskole) i perioden 1945-1970. Hensikten med studien er ...
  • Reducing Disaster Vulnerability through Local Knowledge and Capacity. The Cace of Earthquake Prone Rural Communities in India and Nepal. 

   Jigyasu, Rohit (Dr. ingeniøravhandling, 0809-103X; 2002:73, Doctoral thesis, 2002)
   This dissertation investigates the past and present status of local knowledge, skills and capacity of rural communities in India and Nepal for reducing their vulnerability to earthquakes. Disaster vulnerability is investigated ...
  • Natural ventilation in buildings : architectural concepts, consequences and possibilities 

   Kleiven, Tommy (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2003:13, Doctoral thesis, 2003)
   This thesis, “Natural Ventilation in Buildings -Architectural concepts, consequences and possibilities”, is the result of a PhD study financed by Hydro Aluminium/Wicona, The Research Council of Norway and the Norwegian ...
  • Visualisering av Feiring jernverk 

   Holen, Inga Kristine; Hængsle, Martin; Røise, Anne Karin (Bachelor thesis, 2003)
   Det var tidlig forslag om å gripe fatt i Feiring jernverks ruiner og arbeide med digital visualisering og tilgjengeliggjøring av jernverkets historie. Verket er fra begynnelsen av 1800-tallet og i dag er det kun de ...
  • Produksjon av CD-ROM : programmer for kreativitet, fokusering og avspenning 

   Martinsen, Ann Kristin; Nytrøen, Henriette Slaatten; Sandberg, Åse Marie (Bachelor thesis, 2003)
   Oppgaven går ut på å produsere en CD-ROM med spesielle øvelser for folk som arbeider mye med data. Øvelsene skal bidra til at brukerne får en bedre arbeidsdag, forebygge stress og spenninger, samt øke kreativitet og ...
  • Borge/computer : CD-rom, Websider, CompanyCard, LOGO 

   Andresen, Hege; Borge, Monica Beate (Bachelor thesis, 2003)
   Vi har laget en webside som kortfattet inneholder informasjon oppdragsgiver vil gjøre lett tilgjengelig for sine kunder. En Cd-rom som inneholder litt mer utfyllende informasjon, og CompanyCard som skal brukes sammen med ...
  • Best uten røyk 

   Lyshaugen, Thomas; Sporsheim, Vidar; Reinsby, Mats (Bachelor thesis, 2003)
   Prosjektet er en kampanje mot røyking rettet mot ungdom. Det er ingen arbeidsgiver, så prosjektet er fiktivt. Det skal ikke publiseres på noe vis utover det som er fastlagt fra HiG. Kampanjen består av en webside og en ...
  • Prosjekt XP 

   Dyste, Sigurd; Johnsen, Kristian; Rognstad, Heidi; Mardal, Ron-Danile; Wenner, Daniel (Bachelor thesis, 2003)
   Vi har i gruppa en felles interesse for audio og video. Vi ønsket å gjøre prosjektet til noe vi ville ha med videre, der vi kan benytte den nye kunnskapen. Ett av gruppe medlemmene hadde en samtale med bandmedlemmene i ...
  • Virtuelt EGIN 

   Doksrud, Per William; Nysæter, Hans Martin; Sæther, Monica; Tvete, Maria Mørk (Bachelor thesis, 2003)
   Vår oppgave har vært å utvikle et virituelt møtested for EGINs medlemmer, slik at de enklere kan kommunisere over landegrenser. Dette nettstedet gir medlemmene mulighet til å diskutere i et diskusjonsforum, registrere ...
  • Presentasjonsverktøy for CC Gjøvik 

   Hansen, Kristin; Halvorsen, Rita; Slåttland, Ann Merete; Svendsen, Katrine Aam (Bachelor thesis, 2003)
   CC Gjøvik er innlandets største kjøpesenter og er et senter i stadig endring. I dag har senteret 73 leietagere og vurderer kontinuerlig sammensetningen av disse. Fra før har CC Gjøvik utarbeidet powerpoint presentasjoner ...
  • Bustad og beiteland 

   Skålnes, Sunniva (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2003:51, Doctoral thesis, 2003)
   Dette arbeidet er eit bidrag i rekkja av studiar av vår tids folkearkitektur, og skal handla om bustaden i samiske strøk på 1990-talet. Det er såleis ei historie om regulerte byggefelt og masseframstilte, ”norske” kataloghus. ...
  • Life cycle cost assessment of natural ventilation systems 

   Vik, Tor Arvid (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2003:14, Doctoral thesis, 2003)
   The background for this work is an uncertainty related to whether the use of natural ventilation concepts can compete with conventional mechanical concepts, and under which conditions it is recommended, with respect to ...
  • Performance of Daylighting Systems for Sidelighted Spaces at High Latitudes 

   Arnesen, Heidi (Dr. ingeniøravhandling, 0809-103X; 2003:147, Doctoral thesis, 2003)
   This thesis is within the field of daylight in buildings. The purpose of the work has been to investigate how daylighting systems could improve the daylight uniformity and increase the daylight levels in the inner part of ...
  • A Social Perspective on the Reformed Urban Housing Provision System in China: Three Cases in Beijing, Xi’an and Shenzhen 

   Wang, Tao (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2004:110, Doctoral thesis, 2004)
   In the 1990s, the Chinese housing reform reached a pivotal moment. The dismantling of the old public housing system and the high price of the commercial housing left the housing needs of a large number of the population ...
  • Lokalavisen i det digitale samfunn 

   Nag, Johannes Leiknes (Master thesis, 2004)
   NORSK: Et online fellesskap i en nettavis rettet mot ungdom kan øke lokalavisens markedsandel i denne aldersgruppen. Et slikt nettsted bør gi brukere rom for å moderere forumet for å sikre kvalitet og redaksjonelle ...
  • Variations of Shape in Industrial Geometric Models 

   Veelo, Bastiaan Niels (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2004:106, Doctoral thesis, 2004)
   This thesis presents an approach to free-form surface manipulations, which conceptually improves an existing CAD system that constructs surfaces by smoothly interpolating a network of intersecting curves. There are no ...
  • Innføring av JDF : muligheter og krav 

   Bjørnback, Per-Erik; Eikeland, Hanne; Fjeld, Marit; Sørensen, Atle; Torgersen, Erik (Bachelor thesis, 2004)
   Prosjektet har blitt gjennomført etter ønske fra Hjemmet Mortensen Trykkeri, som har behov for et vurderingsgrunnlag mot sitt videre arbeid med JDF. Gruppen har gjort en kartlegging av bedriftens arbeidsflyt, som danner ...
  • Kvalitetssikring av nettbasert kundedialog 

   Avila, Ruth Elizabeth Gjernes; Moen, May-Britt; Reidun, Svensson (Bachelor thesis, 2004)
   NORSK: Dagens situasjon krever stor fleksibilitet fra grafiske bedrifter. Kunden har ofte god kjennskap til bransjen og krever kortere leveringsfrister samt høy kvalitet. For å kunne sikre kundenes behov, må bedriftene ...