Velkommen til Nofimas institusjonsarkiv.

Sub-archives within this community

Collections

Recent Submissions

 • Tekstur og fett i laksefilet 

  Mørkøre, Turid; Åsli, Magnus; Dessen, Jens-Erik; Sanden, Karen Wahlstrøm; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Hoås, Kjellrun G.; Rørvik, Kjell-Arne (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
  Om høsten prioriterer laks å lagre fett heller enn å forbruke det til energi. Dersom fettlagrene er lave ved inngangen til høsten, vil fisken spise seg opp, vokse raskt og få økt risiko for å utvikle teksturproblemer. ...
 • Teknologiutvikling for økt lønnsomhet i rekenæringen. Oversikt og status fra tidligere FoU arbeid med fokus på økt utbytte og kvalitet ved produksjon av pillede reker 

  Lorentzen, Grete Elisabeth; Rode, Tone Mari; Grimsmo, Leif; Nilsen, Heidi (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
  Rapporten gir en oversikt over FoU utført i rekeindustrien i tidsrommet 1985 - 2012. Mere spesifikt fokuserer rapporten på ombordbehandling av reker, effekt av lagringstid og temperatur under frysing, ulike metoder for ...
 • National Responsible Fisheries Schemes: An Option for the Norwegian Fishing Industry? A Case Study of “Iceland Responsible Fisheries” 

  Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Young, James A. (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
  After five years with MSC it is time for recertification of some of the Norwegian fisheries. In light of the developments in Iceland and Alaska it might be worth reconsidering the alternatives for sustainability certification ...
 • Høytrykksprosessering av sjømat. Litteraturgjennomgang 

  Rode, Tone Mari; Hovda, Maria Befring (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
  Rapporten gir en oversikt over den relativt nye og skånsomme prosesseringsteknologien høytrykksprosessering (HP); hva som er gjort innen HP av sjømat, hvilken effekt prosessen har på mattrygghet og kvaliteten av produktene. ...
 • Filet av oppdrettslaks: Kvalitetsavvik og årsakssammenhenger 

  Mørkøre, Turid (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
  Mørke filetflekker er et kostnadskrevende problem. Videre er avvikende farge en viktig årsak til nedklassifisering av oppdrettslaks. I prosjektet ble det utviklet en enhetlig registreringsmal i samarbeid med næringen. ...
 • Sammenhengen mellom råstoffets beskaffenhet og produktutbytter i filetproduksjon av hyse og torsk 

  Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
  I prosjektet er det utført intervjuundersøkelse i fire filetbedrifter og produksjonsforsøk med både torsk og hyse i to av bedriftene. Målet i spørreundersøkelsen var å finne hvilke kvalitetsfeil i råstoffet bedriftene selv ...
 • Garantiordningen for fiskere 

  Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
  Hensikten med denne rapporten er å øke kunnskapsnivået om garantiordningen for å kunne vurdere hvorvidt ordningen fungerer hensiktsmessig og formålstjenlig. Garantiordningen for fiskere (garantilott) har som formål å sikre ...
 • Biprodukter fra kongekrabbe (Paralithodes Camtschaticus) 

  Stenberg, Even; Siikavuopio, Sten Ivar; Gildberg, Asbjørn; Mundheim, Harald; Jakobsen, Ronny Andre (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
  Årlig fangst av kongekrabbe i Finnmark fylke har økt fra 50 tonn i 2004 til 1.906 tonn i 2011. I 2011 ble det eksportert ca. 5 % (ca. 95 tonn) levende krabbe til markedet. De resterende 95 % (ca. 1800 tonn) av krabbene ...
 • Markedsbasert verdikjedesporing i laksenæringa – Sluttrapport fase 2 

  Robertsen, Roy; Ramsøy, Sigbjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
  Dokumentasjon på matsikkerhet, kvalitet, velferd og positive helseegenskaper er et ledd i moderne matproduksjon som nesten er like betydningsfull som selve produktets positive egenskaper. Dokumentasjons- og sporingssystem ...
 • Bedøvelse av laksefisk - status i forhold til forskrift og produktfeil 

  Tobiassen, Torbjørn; Herland, Hilde; Heide, Morten; Østli, Jens; Sogn-Grundvåg, Geir; Midling, Kjell Øyvind; Erikson, Ulf Gøran; Digre, Hanne (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
  Bakgrunnen for dette prosjektet var en diskusjon med laksenæringen om hvorvidt elektrisk bedøvelse kan påføre skader på laks som gir blødninger i filet. I dette prosjektet har vi kartlagt næringens egen oppfatning av ...
 • Sushi i Tyskland: Produkter og konsepter 

  Ryeng, Agnete A; Iversen, Audun (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
  Sushikonsumet har økt voldsomt de siste årene, både i Norge og i en rekke internasjonale markeder. Fra å være et ukjent, eksotisk og eksklusivt gourmetprodukt har sushi utviklet seg til et volumprodukt med stort salg av ...
 • Fangst og mellomlagring av villfisk ved oppdrettsanlegg 

  Sæther, Bjørn-Steinar; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre; Tobiassen, Torbjørn; Hermansen, Øystein; Midling, Kjell Øyvind (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
  Den merdbaserte produksjonen av laks i norsk oppdrettsnæring har økt betydelig det siste tiåret, og var nær 1 million tonn i 2010. Lokalitetene som benyttes i denne produksjonen blir stadig større, og produksjonen på flere ...
 • Konsekvensutredning- verktøy for mer bærekraftig akvakultur 

  Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Holm, Petter (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
  Konsekvensutredninger (KU) er et vanlig instrument i planlegging av større tiltak på land. Når det gjelder tiltak i sjøområdene er det mindre utbredt, selv om det siden 1997 har vært mulig for forvaltningen å kreve KU for ...
 • Fangstbasert akvakultur. Mellomlagring, oppfôring og foredling av villfanget fisk 

  Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; Humborstad, Odd Børre; Martinsen, Svein; Veliyulin, Emil; Misimi, Ekrem; Midling, Kjell Øyvind (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
  Prosjektet ”Mellomlagring, oppfôring og foredling av villfanget fisk” er en del av FHFs hovedsatsing innen fangstbasert akvakultur (FBA) sammen med prosjektet ”Teknologiutvikling for fangst, håndtering og føring av levende ...
 • Spreading of feed pellets in a sea cage for salmon farming using an automatic rotor spreader feeding system.A CREATE project 

  Aas, Turid Synnøve; Oehme, Maike Marlene; Sørensen, Mette; Lygren, Ingolf; Åsgård, Torbjørn Einar (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
  Efficient production of fish in large cage units demands a feeding practice which is according to the fish’s behavioral and physiological requirements. It is generally presumed that spreading the feed pellets uniformly ...
 • Feed utilisation in Atlantic salmon kept at fluctuating oxygen saturation. A CREATE project 

  Aas, Turid Synnøve; Remen, Mette; Oppedal, Frode; Hjertnes, Tor Johannes (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
  Atlantic salmon (initial weight 383 g) was kept at either stable oxygen saturation (>80%, control) or exposed to four daily drops in oxygen saturation to 70, 60 or 50% in a 68-days experiment. The fish was fed twice daily ...
 • Røkt laks – salttype og saltkonsentrasjon. Analyser av 6 røkte lakseprodukter 

  Akse, Leif; Birkeland, Sveinung; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
  Hovedmålet med forsøket var å sammenligne sensorisk profil for 6 produkter av røkt laks som var prosessert med 2 ulike salt (100 % NaCl og 50/50 % NaCl/KCL) i 3 konsentrasjoner; ≈3,5 % (høy), ≈2,3 % (medium) og ≈1,5 % ...
 • Raw material properties of organically produced salmon 

  Åsli, Magnus; Mørkøre, Turid (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
  The fillet quality of organically and conventionally produced salmon were analyzed and evaluated in autumn 2011. Fillets from two weight classes (3-4 kg and 5-6 kg, round weight) were obtained from two independent fish ...
 • Uttesting av agn til snøkrabbe (Chinoecetes opilio) 

  Siikavuopio, Sten Ivar; Martinsen, Gustav; Hustad, Anette; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
  Akkar og sild er det vanligste agnet som blir brukt under snøkrabbefiske i Barentshavet i dag. Agnbehovet til en båt som fisker med 10000 teiner (1,5 kg agn per teine) og som har 250 effektive fiskedøgn vil utgjøre ca 500 ...
 • Bløggerutiner ombord på fiskefartøy.Trål, kystline og garn 

  Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
  Rapporten beskriver rutiner for bløgging, blodtapping og sløying av hvitfisk om bord på noen trålere og kystfiskefartøy. Hensikten er å avdekke kritiske faktorer og potensial for forbedring av bløggerutinene. Arbeidet er ...

View more