• Forekomst av synsanomalier hos barn i tidlig skolealder 6-7 år 

      Refseth, Heidi Rygh (Master thesis, 2016)
      BAKGRUNN: Den eneste offentlige synsundersøkelsen av barn i Norge i dag foregår på helsestasjonen på 4-årskontrollen. Ingen barn undersøkes av autorisert øyehelsepersonell. Det finnes ikke tall på hva syn og samsynssatus ...