• Evaluering av synsfunksjonen hos en gruppe 75-åringer under kommunal omsorg 

      Veim, Erle H.; Richardson, Kristin; Sæther, Lisbeth; Devik, Nikolai B.; Pavlukovskis, Olegs; Savjord, Rune (Bachelor thesis, 2012)
      Målsetning: Få et bilde av synsfunksjonen til 75 åringer under kommunal omsorg. Metoder: Etter en helsesamtale utført av Modum kommune ble 75 åringene tilbudt deltagelse på en synsdag arrangert av prosjektgruppen. Der ...