Recent Submissions

 • Automatisering av kalibreringsjigg 

  Kazokas, Deivydas; Trinh, Tuan Anh; Trinh, Thomas; Doganci, Ecir Ali; Sveva, Vebjørn; Aasland, Vetle Damtjernhaug (Bachelor thesis, 2018)
  Prosjektet vårt omhandler automatisering av en kalibreringsjigg som blir brukt til å kalibrere en radarbasert sensor med navnet RangeFinder SM-140. Oppgaven er gitt av bedriften Miros AS, prosjektet vil effektivisere ...
 • Argos 2.0 

  Nielsen, Steffen Amandus; Muri, Magnus Eiterstraum; Gjestvang, Henrik Andreas; Kåsin, Fredrik Wang; Holm, Andreas Grimestad; Tunold, Vebjørn Simensen (Bachelor thesis, 2018)
  Fortsettelse fra tidligere bachelorprosjekt fra 2016 og løpende sommerprosjekter, hvor ideen er å kunne se sine ytre omgivelser i et armert kjøretøy via kameraer og VR-briller. Argos 2.0 sin oppgave er å forbedre og ...
 • Remote Lab 

  Kristiansen, Anders; Slettebø, Jan Helge; Rønningen, Espen; Scott, Christian (Bachelor thesis, 2018)
  Universitetet i Sørøst-Norge har et ønske om å ta i bruk remote lab eksperimenter. Vår gruppe har fått i oppgave å lage et rammeverk for en remote lab. En remote lab er en metode for å utføre fysiske eksperimenter uten å ...
 • HS RoboTrim 2018 

  Helgerud, Erlend; Reistad, Ole Anders Foss; Stadheim, Per Anders; Vatle, Thomas Saraby; Aronsen, Sondre Lieblein; Åslie, Øyvind Jia-Chen (Bachelor thesis, 2018)
  RoboTrim er et system for robotisert ettertrimming av melanin- og blodflekker på laksefileter. Laksefiletene kommer med en hastighet på 1m/s langs et rullebånd og passerer gjennom et ferdigutviklet deteksjonssystem. ...
 • Robbat 

  Lønnebakken, Bjørn Tufte; Andersen, Andreas; Carlstedt, Ole Magnus; Haave, Kristen Skogholt; Mirlashari, Mohammad Issa (Bachelor thesis, 2018)
  Utvikle et system for navigasjon av droner basert på industri teknologi som ikke er benyttet på denne måten tidligere
 • Elektrisk Giraktuator 

  Bernhardsen, Arild; Bakka, Vemund; Chen, Yayun; Haugerud, Torjus; Risnes, Kristian (Bachelor thesis, 2018)
  Oppgaven tar for seg en løsning for elektrisk gir aktuering. Løsningen som er valgt er radiell innkobling med en solenoid bak hver tann i girsystemet.
 • Drone med sentral driftsenhet 

  Huse, Thomas; Myhre, Severin; Snekkerhaugen, Ann-Mari; Thorvaldsen, Joakim; Timofeeva, Anastasia; Torsvik, Daniel Christian (Bachelor thesis, 2017)
  Vi har bygget en drone med fire reimdrevne rotorer som drives av én motor, med utskiftbar motormodul. Dronen er designet for å kunne bruke både elektrisk motor og forbrenningsmotor for modellfly. Dronen styres ved å justere ...
 • Subsea Connection system : study on Speedloc on workover riser 

  Rossavik, Bjørn Ledaal; Hansen, Espen; Berg-Olsen, Erlend; Antonsen, Asbjørn (Bachelor thesis, 2017)
  TechnipFMC ønsket en studie på en Speedloc festet på Workover Riser. Overføring av krefter fra mutter, stud (gjengestag), segmenter og forspenning av kontaktflensene har flere uutforskede variabler som friksjon på mutter, ...
 • Beacon 

  Alavi, Afshin; Idris, Daniel; Moholth, Ole Christian; Øverberg, Tor Egil (Bachelor thesis, 2017)
  In the field of technical documentation there is a need for reducing human errors and increasing efficiency to ensure economic growth. In this project, we explore the possibility of using Bluetooth low energy beacons to ...
 • Gas turbine bleed system 

  Herness, Daniel; Bjørnstrøm, Svenn; Botnen, Øystein; Asgeirsson, Kristian Inge (Bachelor thesis, 2017)
 • Hjuloppheng for tunge kjøretøy med integrert elektrisk drift 

  Sadiq, Anis; Khan, Abubakar; Turgun, Ahat; Rubusa, Egide Bampo; Moalim, Mustafa; Bhatt, Pawan (Bachelor thesis, 2017)
  Vår oppgave er å utvikle et hjuloppheng med elektrisk drift som kan erstatte den tradisjonelle forbrenningsmotoren i tunge kjøretøy på markedet.
 • Velkommen til K.O.GYM 

  Hoff, Matilde; Gjerde, May-Lene; Trolsrud, Pernille A.; Gunnarsdottir, Berglind (Bachelor thesis, 2017)
  Rapporten beskriver arbeidet som er utført gjennom høsten 2016 og våren 2017, som en del av bacheloroppgaven for IT og Informasjonssystemer samt Dynamisk Webdesign ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Rapporten er en del av kurset ...
 • Mobil Sensorplattform 

  Ahmad, Sarbaz Taha; Ahmad, Ali Ali; Tang, Min; Jøsok, Marita Sundnes; Furuhaug, Ole Marius Opdal (Bachelor thesis, 2017)
  Vi har videreutviklet en RC-bil som HSN har på skolen til ulike formål. Bilene brukes av alt fra grunnskoleelever helt opp til mastergradsstudenter. Skolen har derfor ønsket seg en bil som kan ha forskjellige funksjoner ...
 • tecBAT 

  Rasmussen, Fredrik; Wigaard, Martin Kvia; Haugen, Vegard Tverrås; Thoresen, Niclas Holmen; Stangeland, Tor (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstillingen som ble presentert var å lage en boks som skal frakte medisinske artikler. Temperaturregulering og optimalisering i forbindelse med vekt har vært hovedfokusområder gjennom prosjektet.
 • Robotisert boring og forsenkning i flystrukturer av aluminium 

  Løvold, Marita; Løken, David; Aker, Morten Andre; Sicim, Aliihsan; Lenschow, Eivind (Bachelor thesis, 2017)
  Prosjektet går ut på å automatisere en boring- og forsenkningsprosess på flystrukturer av aluminium. Denne prosessen blir i dag gjort manuelt. Vi har kommet frem til løsninger som tar i bruk 2D «iRVision» og kraftsensor ...
 • MERA : multicopter engine and rotor analyser 

  Dokken, Cecilie; Foss-Pedersen, Eivind; Hansen, Fredrik; Thon, Halvard; Øhrn, Truls (Bachelor thesis, 2017)
  Målet med prosjektet var å designe og konstruere en målerigg som kan hente ut egenskaper som løftekraft, effektivitet og responsivitet hos forskjellige konfigurasjoner av motor, rotor og electronic speed controller (ESC) ...
 • Beyond budgeting i HS News 

  Skjervheim, Elizabeth; Ugreninov, Stine; Hassan, Darya A.; Skjoldhorne, Susann (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med oppgaven er å se i hvilken grad det er hensiktsmessig å implementere styringsmodellen Beyond Budgeting (BB) i bedriften HS News Systems. De har sitt hovedkontor i Kongsberg, og deres hovednæring er logistikksystemer ...
 • Evaluering av ledelsesstil : Skeidar Alnabru : en undersøkelse i hvordan ledelsesstil påvirker motivasjon 

  Hegna, Olav Andreas; Al-Hsainawi, Mohammed Ali; Langaard, Elise (Bachelor thesis, 2017)
  The study aims to examine how the present leadership style at Skeidar Alnabru influence employee motivation. It provides an extensive literature review regarding leadership styles and motivation theory. Both qualitative ...
 • Bacheloroppgave med metode : en konsulentoppgave gjort for Zoobua AS 

  Engedahl, Marianne; Flåto, Lene; Simensen, Silje (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med denne bacheloroppgaven er å utarbeide innspill til en forretningsplan for Zoobua AS, med hovedvekt på markedsplanen. Dette gjøres ved støtte i relevant teori, spørreundersøkelser og analyse. Bedriften er ...
 • Machine Learning Based Intrusion Detection in Controller Area Networks 

  Georgsen, Roar Elias (Bachelor thesis, 2016)
  This project examines the feasibility of machine learning based fingerprinting of CAN transceivers for the purpose of uniquely identifying signal sources during intrusion detection. A working multi-node CAN bus development ...

View more