Recent Submissions

 • Beacon 

  Alavi, Afshin; Idris, Daniel; Moholth, Ole Christian; Øverberg, Tor Egil (Bachelor thesis, 2017)
  In the field of technical documentation there is a need for reducing human errors and increasing efficiency to ensure economic growth. In this project, we explore the possibility of using Bluetooth low energy beacons to ...
 • Subsea Connection system : study on Speedloc on workover riser 

  Rossavik, Bjørn Ledaal; Hansen, Espen; Berg-Olsen, Erlend; Antonsen, Asbjørn (Bachelor thesis, 2017)
  TechnipFMC ønsket en studie på en Speedloc festet på Workover Riser. Overføring av krefter fra mutter, stud (gjengestag), segmenter og forspenning av kontaktflensene har flere uutforskede variabler som friksjon på mutter, ...
 • Gas turbine bleed system 

  Herness, Daniel; Bjørnstrøm, Svenn; Botnen, Øystein; Asgeirsson, Kristian Inge (Bachelor thesis, 2017)
 • Hjuloppheng for tunge kjøretøy med integrert elektrisk drift 

  Sadiq, Anis; Khan, Abubakar; Turgun, Ahat; Rubusa, Egide Bampo; Moalim, Mustafa; Bhatt, Pawan (Bachelor thesis, 2017)
  Vår oppgave er å utvikle et hjuloppheng med elektrisk drift som kan erstatte den tradisjonelle forbrenningsmotoren i tunge kjøretøy på markedet.
 • Velkommen til K.O.GYM 

  Hoff, Matilde; Gjerde, May-Lene; Trolsrud, Pernille A.; Gunnarsdottir, Berglind (Bachelor thesis, 2017)
  Rapporten beskriver arbeidet som er utført gjennom høsten 2016 og våren 2017, som en del av bacheloroppgaven for IT og Informasjonssystemer samt Dynamisk Webdesign ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Rapporten er en del av kurset ...
 • Robotisert boring og forsenkning i flystrukturer av aluminium 

  Løvold, Marita; Løken, David; Aker, Morten Andre; Sicim, Aliihsan; Lenschow, Eivind (Bachelor thesis, 2017)
  Prosjektet går ut på å automatisere en boring- og forsenkningsprosess på flystrukturer av aluminium. Denne prosessen blir i dag gjort manuelt. Vi har kommet frem til løsninger som tar i bruk 2D «iRVision» og kraftsensor ...
 • Mobil Sensorplattform 

  Ahmad, Sarbaz Taha; Ahmad, Ali Ali; Tang, Min; Jøsok, Marita Sundnes; Furuhaug, Ole Marius Opdal (Bachelor thesis, 2017)
  Vi har videreutviklet en RC-bil som HSN har på skolen til ulike formål. Bilene brukes av alt fra grunnskoleelever helt opp til mastergradsstudenter. Skolen har derfor ønsket seg en bil som kan ha forskjellige funksjoner ...
 • tecBAT 

  Rasmussen, Fredrik; Wigaard, Martin Kvia; Haugen, Vegard Tverrås; Thoresen, Niclas Holmen; Stangeland, Tor (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstillingen som ble presentert var å lage en boks som skal frakte medisinske artikler. Temperaturregulering og optimalisering i forbindelse med vekt har vært hovedfokusområder gjennom prosjektet.
 • MERA : multicopter engine and rotor analyser 

  Dokken, Cecilie; Foss-Pedersen, Eivind; Hansen, Fredrik; Thon, Halvard; Øhrn, Truls (Bachelor thesis, 2017)
  Målet med prosjektet var å designe og konstruere en målerigg som kan hente ut egenskaper som løftekraft, effektivitet og responsivitet hos forskjellige konfigurasjoner av motor, rotor og electronic speed controller (ESC) ...
 • Beyond budgeting i HS News 

  Skjervheim, Elizabeth; Ugreninov, Stine; Hassan, Darya A.; Skjoldhorne, Susann (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med oppgaven er å se i hvilken grad det er hensiktsmessig å implementere styringsmodellen Beyond Budgeting (BB) i bedriften HS News Systems. De har sitt hovedkontor i Kongsberg, og deres hovednæring er logistikksystemer ...
 • Bacheloroppgave med metode : en konsulentoppgave gjort for Zoobua AS 

  Engedahl, Marianne; Flåto, Lene; Simensen, Silje (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med denne bacheloroppgaven er å utarbeide innspill til en forretningsplan for Zoobua AS, med hovedvekt på markedsplanen. Dette gjøres ved støtte i relevant teori, spørreundersøkelser og analyse. Bedriften er ...
 • Evaluering av ledelsesstil : Skeidar Alnabru : en undersøkelse i hvordan ledelsesstil påvirker motivasjon 

  Hegna, Olav Andreas; Al-Hsainawi, Mohammed Ali; Langaard, Elise (Bachelor thesis, 2017)
  The study aims to examine how the present leadership style at Skeidar Alnabru influence employee motivation. It provides an extensive literature review regarding leadership styles and motivation theory. Both qualitative ...
 • Machine Learning Based Intrusion Detection in Controller Area Networks 

  Georgsen, Roar Elias (Bachelor thesis, 2016)
  This project examines the feasibility of machine learning based fingerprinting of CAN transceivers for the purpose of uniquely identifying signal sources during intrusion detection. A working multi-node CAN bus development ...
 • Rotary Wireless Signal Transmission 

  Chehade, Chadi; Rubusa, Egide Bampo; Williams, Eton; Kristoffersen, Carl-Henrik (Bachelor thesis, 2016)
  Our project assignment is to create a system that will measure the degree of bending of a model helicopter´s rotor blades during operation. This data is to then be transmitted wirelessly in a way that can be read by an ...
 • Formula 1 Composite 

  Særen, Kåre; Skinnes, Ola K.; Youngblom, Karl Oskar; Kaasa, Tord Hansen (Bachelor thesis, 2016)
  I vårt prosjekt ønsket vi å kombinere et øyenfallende design med innovativ teknologi. Det gjorde vi ved å produsere en retro formel 1 bil fra 50-tallet i karbonfiber. Oppgaven ble gitt av Høgskolen i Sørøst Norge. Deres ...
 • Bøye og torsjon maskin 

  Weum, Ola Marius; Brattensborg, Magnus; Bicaj, Liridon; Schønning, Jurate (Bachelor thesis, 2016)
  Prosjektnavnet BTM-HSN, er en forkortelse for Bøying og Torsjons Maskin – Høyskolen i Sørøst-Norge. Omfanget av prosjektet er å konstruere en maskin som måler elastisk deformasjon ved bøying og vridning av en prøvestav ...
 • Poleringsmaskin for kompaktflenser 

  Krasniqi, Arian; Dahn, Richelieu; Hardem, Odd Eirik; Grøsfjeld, Morten (Bachelor thesis, 2016)
  We have developed a polishing machine for Freudenberg Oil & Gas Technologies’ compact flanges. The machine is pneumatically driven and it fits the 14’’, 16’’ and 18’’ flanges.
 • Rensesystem for rørgate 

  Berg, Lars; Einen, Truls; Gudmundsson, Odinn; Gjøvland, Bjørn Erik (Bachelor thesis, 2016)
  Mekanisk rensesystem for fjerning av avleiringer i rørgaten til et småkraftverk. Består grovt sett av en roterende børste som henger i en vaier, koblet til et vinsjsystem.
 • RoSE (Robot & Software Engineering) 

  Koren, Marius; Romsdal, Aleksander Gundersen; Lia, Vegard; Eriksen, Ulf Adrian; Moghen, Mandana; Malkari, Sohrab (Bachelor thesis, 2016)
  Oppgaven RoSE har jobbet med, for Ulefos Esco, går ut på å omprogrammere en robot i en robotcelle, hente ut prøveresultater fra prøveapparat (PLS) tilhørende denne robotcellen og lagre disse i en database sammen med annen ...
 • K-Spider 

  Poverud, Aleksander Tokle; Pasand, Masoud Shah; Finnerud, Tor Gunnar; Kåsastul, Anna; Sæther, Paul Knutson; Senkaya, Abdurahman (Bachelor thesis, 2016)
  Prosjektoppgaven som er gitt er å lage en Autonom mobil sensorplattform som kan kontrolleres via Kongsberg Maritime sitt sanntidskontroller, RCU510. I fremtiden skal den mobile plattformen kunne hente sensor data og operere ...

View more