Show simple item record

dc.contributor.authorPedersen, Are
dc.contributor.authorBeyer, Jonny
dc.contributor.authorRygg, Brage
dc.contributor.otherPedersen, Are - Project manager
dc.date.accessioned2014-12-05T12:13:36Z
dc.date.accessioned2014-12-11T10:41:17Z
dc.date.available2014-12-05T12:13:36Z
dc.date.available2014-12-11T10:41:17Z
dc.date.issued2014
dc.identifier6750
dc.identifier.isbn978-82-577-6485-2
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/226956
dc.description.abstractRapporten gjennomgår den økologiske og kjemiske tilstandsklassifiseringen som er gjort av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for vannforekomsten «Årdalsfjorden - indre» i Vann-Nett. Den endelige klassifiseringen viste moderat økologisk tilstand og oppnår ikke god kjemisk tilstand. For den biologiske klassifiseringen, som inngår i økologisk klassifisering, så er det bare satt status for det biologiske kvalitetselement bløtbunnsfauna og den er satt til God. NIVA har foretatt nye beregninger og vurderinger av bløtbunnsfauna iht. den nye klassifiseringsveilederen og basert på to eldre undersøkelser i fjorden. Begge undersøkelsene ga også God tilstand. Det finnes ikke data for støtteparametere i Vann-Nett eller i Vannmiljø og klassifisering av dette kvalitetselementet er ikke utført for vannforekomsten. Økologisk tilstand er likevel satt til Moderat basert på overskridelser av EQS-verdier for de vannregionspesifikke stoffene, noe som er i tråd med klassifiseringsveilederen. Kjemisk tilstand er riktig satt til «oppnår ikke» god status. Både den kjemiske og økologiske tilstandsklassifiseringen utløser nye vurderinger om nåværende tiltak er tilstrekkelig for å oppnå god økologisk og kjemisk status innen 2021 eller i påfølgende planperioder, – eller om nye tiltak må iverksettes. Selv om resultatet av NIVAs gjennomgang og den klassifiseringen som er gitt i Vann-Nett er lik, så bør en etterstrebe en riktig klassifisering av vannforekomsten ut fra biologiske kvalitetselement. Ny innsamling av data i neste planperiode vil føre til at datagrunnlaget forbedres slik at nye vurderinger kan utføres på et bedre beslutningsgrunnlag enn det som nå foreligger i Vann-Nett og på et bedre representativt utvalg av stasjoner.nb_NO
dc.description.sponsorshipNorsk Hydro ASAnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6750
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.titleVurdering av typologi og klassifisering av Hydros sjøvannsresipienter i Norge iht. vannforskriften. Del 3- Årdalsfjorden – indre.nb_NO
dc.title.alternativeEvaluation of Typology and classification of Norsk Hydro’ marine recipients in Norway with reference to the Water Framework Directive.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-05T12:13:36Z
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning / Norwegian Institute for Water Research
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.identifier.cristin1181365
dc.subject.keywordKlassifisering / Classification
dc.subject.keywordMarin / Marine
dc.subject.keywordVann Nett / National Classification
dc.subject.keywordVanndirektivet / Water framework directive
dc.relation.project14098nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge