• Evaluering av Kvalitetsreformen. Delrapport 8. Internasjonalisering 

      Halvorsen, Tor; Faye, Reidun (Research report, 2006-12)
      Denne delrapporten tek føre seg internasjonalisering etter Kvalitetsreforma, og ser på korleis Kvalitetsreforma representerer ei ny type internasjonalisering og korleis gamle internasjonaliseringspraksisar blir trekt inn ...