Recent Submissions

 • Instituttkatalogen Oktober 2017 

  Sarpebakken, Bo (Instituttkatalogen;2017-2, Others, 2017-10-03)
  Instituttkatalogen gir en samlet oversikt over enheter som inngår i instituttsektoren i det norske forskningssystemet. Instituttsektoren består av en heterogen gruppe institusjoner, der mange har FoU som kjerneaktivitet. ...
 • New indicators of innovation in the health sector 

  Sivertsen, Gunnar; Kværner, Kari J. (Conference object, 2016-09-19)
  This paper reports on a new model for the measurement and stimulation of service innovation and commercialization in the health sector which has been developed for the Norwegian Ministry of Health and will be piloted in ...
 • Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019 : Delrapport 1 

  Caspersen, Joakim; Federici, Roger Andre; Røsdal, Trude (Research report, 2017)
  I denne rapporten presenteres de første resultatene fra evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen i perioden 2015 2019. Formålet med rapporten er å undersøke hvordan rektorutdanningen fungerer sett opp mot de formulerte ...
 • NIFU årsrapport 2016 

  Unknown author (NIFU-årsrapport;2016, Report, 2017)
 • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2017 

  Blystad, Marte (Others, 2017-05-31)
  No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
 • Instituttkatalogen Mai 2017 

  Sarpebakken, Bo (Instituttkatalogen;2017-1, Others, 2017-05)
  Instituttkatalogen gir en systematisk oversikt over alle forskningsinstitutter i Norge. Katalogen inneholder også andre institusjoner med FoU-aktivitet som inngår i det norske forskningssystemet. Siktemålet er å gi en ...
 • Internationalisation of business investments in R+D and analysis of their economic impact (BERD Flows) 

  Iversen, Eric James; Dach, Bernhard; Poti, Bianca; Patel, Parimal; Cerulli, Giovanni; Spallone, Raffaele; Zahradnik, Georg; Knell, Mark; Scherngell, Thomas; Lang, Frédérique (Research report, 2016-12)
  This report presents and analyses the internationalization of business R+D investments in Europe in light of earlier work. Using established metrics, a composite approach is employed to better understand the distribution ...
 • Excellence and innovation in research policy - external steering and internal responses 

  Borlaug, Siri Brorstad (Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo;, Doctoral thesis, 2015)
  The past two decades have seen a number of transnational governance instruments aiming for excellence and innovation in research. This thesis examines three instruments adopted by several OECD countries: Centres of Excellence ...
 • Role of demonstration projects in innovation: transition to sustainable energy and transport 

  Nikoleris, Alexandra; Dannemand Andersen, Per; Hansen, Teis; Fevolden, Arne Martin; Olsen, Dorothy Sutherland; Klitkou, Antje; Coenen, Lars (Lecture, 2013)
  This paper attempts to review two important strands on literature relevant for our understanding of demonstration projects and trials for the transition towards more sustainability: Firstly, the literature on demonstration ...
 • NIFU Årsrapport 2015 

  Unknown author (Årsrapport;2015, Others, 2016-06-07)
 • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2016 

  Blystad, Marte (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;20, Others, 2016-05-23)
  No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
 • Kostnadskartlegging av fylkeskommunale fagskoler 

  Aamodt, Per Olaf; Bjørnstad, Stein; Sandsør, Astrid Marie Jorde; Finnanger, Edvin; Jensen, Thea (Research report, 2016-02)
  På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Deloitte og NIFU kartlagt kostnadene i de fylkeskommunale fagskolene. Hensikten har vært å skaffe oversikt over fylkeskommunenes samlede kostnader til fagskoler, hvordan kostnadene ...
 • Barnehagetilbudet til barn med særlige behov : Undersøkelse av tilbudet til barn med særlige behov under opplæringspliktig alder 

  Wendelborg, Christian; Caspersen, Joakim; Kittelsaa, Anna M.; Svendsen, Stina; Haugset, Anne Sigrid; Kongsvik, Trond; Reiling, Rune Borgan (Research report, 2015)
  Alle barn under opplæringspliktig alder med særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Kommunen har også ansvar for å tilrettelegge barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne, og ...
 • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2002 

  Gunnes, Hebe (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;6, Others, 2002)
  No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
 • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2011 

  Blystad, Marte; Gunnes, Hebe (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;15, Others, 2011-05)
  No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
 • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2010 

  Blystad, Marte; Gunnes, Hebe (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;14, Others, 2010-05)
  No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
 • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2004 

  Gunnes, Hebe (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;8, Others, 2004-05)
  No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
 • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2005 

  Gunnes, Hebe (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;9, Others, 2005-05)
  No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
 • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2007 

  Gunnes, Hebe (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;11, Others, 2007-05)
  No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...

View more