Nye registreringer

 • Indiktatorrapporten 2018 : Overblikk og trender 

  Wendt, Kaja; Solberg, Espen (Report, 2018-10)
  Gjennom 20 år har tallgrunnlaget for det norske FoU- og innovasjonssystemet blitt presentert gjennom de årlige utgivelsene av Indikatorrapporten. Fra og med 2018 blir dette tallgrunnlaget hovedsakelig presentert på nett ...
 • Evaluering av Kompetanseløft 2020. Første delrapport 2018 

  Nesje, Kjersti; Aamodt, Per Olaf; Monkerud, Lars Chr.; Helgesen, Marit Kristine; Lippestad, Jan Wilhelm; Grut, Lisbet (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Denne første del av følgeevalueringen av Kompetanseløft 2020 (K2020) viser at svært mange kommuner søker midler over K2020, noe vi vil anta viser at K2020 svarer på reelle behov i kommunene. Så langt kan det virke som det ...
 • Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019 : Delrapport 2 

  Caspersen, Joakim; Aamodt, Per Olaf; Stensaker, Bjørn; Federici, Roger André (NTNU Samfunnsforskning;Rapport 2018 Mangfold og inkludering, Research report, 2018-07)
  Dette er den andre rapporten i evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen i perioden 2015-2019. Rapporten følger opp mange av de samme metodene og funnene fra forrige rapport, særlig deltagerundersøkelsen som hvert ...
 • NIFU Årsrapport 2017 

  Ukjent forfatter (NIFU-årsrapport;2017, Report, 2017-06)
  NIFUs årsrapport og årsberetning 2017. Inkludert revisjonsberetning, oversikt over ansatte og publikasjonsliste.
 • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2018 

  Blystad, Marte (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;, Others, 2018-05-25)
 • Instituttkatalogen April 2018 

  Sarpebakken, Bo (Instituttkatalogen;2018-1, Others, 2018-04-20)
  Instituttkatalogen gir en samlet oversikt over enheter som inngår i instituttsektoren i det norske forskningssystemet. Instituttsektoren består av en heterogen gruppe institusjoner, der mange har FoU som kjerneaktivitet. ...
 • ERAWATCH Country Reports 2011: Iceland 

  Scordato, Lisa; Aanstad, Siri (Research report, 2013)
  This analytical country report is one of a series of annual ERAWATCH reports produced for EU Member States and Countries Associated to the Seventh Framework Programme for Research of the European Union (FP7). ERAWATCH is ...
 • ERAWATCH Country Reports 2009: Analysis of policy mixes to foster R&D investment and to contribute to the ERA: Norway 

  Scordato, Lisa; Kallerud, Egil (Research report, 2009)
  The main objective of the ERAWATCH Policy Mix Country reports 2009 is to characterise and assess in a structured manner the evolution of the national policy mixes in the perspective of the Lisbon goals, with a particular ...
 • Instituttkatalogen Oktober 2017 

  Sarpebakken, Bo (Instituttkatalogen;2017-2, Others, 2017-10-03)
  Instituttkatalogen gir en samlet oversikt over enheter som inngår i instituttsektoren i det norske forskningssystemet. Instituttsektoren består av en heterogen gruppe institusjoner, der mange har FoU som kjerneaktivitet. ...
 • New indicators of innovation in the health sector 

  Sivertsen, Gunnar; Kværner, Kari J. (Conference object, 2016-09-19)
  This paper reports on a new model for the measurement and stimulation of service innovation and commercialization in the health sector which has been developed for the Norwegian Ministry of Health and will be piloted in ...
 • Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019 : Delrapport 1 

  Caspersen, Joakim; Federici, Roger Andre; Røsdal, Trude (Research report, 2017)
  I denne rapporten presenteres de første resultatene fra evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen i perioden 2015 2019. Formålet med rapporten er å undersøke hvordan rektorutdanningen fungerer sett opp mot de formulerte ...
 • NIFU årsrapport 2016 

  Ukjent forfatter (NIFU-årsrapport;2016, Report, 2017)
 • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2017 

  Blystad, Marte (Others, 2017-05-31)
  No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
 • Instituttkatalogen Mai 2017 

  Sarpebakken, Bo (Instituttkatalogen;2017-1, Others, 2017-05)
  Instituttkatalogen gir en systematisk oversikt over alle forskningsinstitutter i Norge. Katalogen inneholder også andre institusjoner med FoU-aktivitet som inngår i det norske forskningssystemet. Siktemålet er å gi en ...
 • Internationalisation of business investments in R+D and analysis of their economic impact (BERD Flows) 

  Iversen, Eric James; Dach, Bernhard; Poti, Bianca; Patel, Parimal; Cerulli, Giovanni; Spallone, Raffaele; Zahradnik, Georg; Knell, Mark; Scherngell, Thomas; Lang, Frédérique (Research report, 2016-12)
  This report presents and analyses the internationalization of business R+D investments in Europe in light of earlier work. Using established metrics, a composite approach is employed to better understand the distribution ...
 • Excellence and innovation in research policy - external steering and internal responses 

  Borlaug, Siri Brorstad (Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo;, Doctoral thesis, 2015)
  The past two decades have seen a number of transnational governance instruments aiming for excellence and innovation in research. This thesis examines three instruments adopted by several OECD countries: Centres of Excellence ...
 • Role of demonstration projects in innovation: transition to sustainable energy and transport 

  Nikoleris, Alexandra; Dannemand Andersen, Per; Hansen, Teis; Fevolden, Arne Martin; Olsen, Dorothy Sutherland; Klitkou, Antje; Coenen, Lars (Lecture, 2013)
  This paper attempts to review two important strands on literature relevant for our understanding of demonstration projects and trials for the transition towards more sustainability: Firstly, the literature on demonstration ...
 • Indicators of energy innovation systems and their dynamics: A review of current practice and research in the field 

  Borup, Mads; Klitkou, Antje; Andersen, Maj Munch; Hain, Daniel S.; Christensen, Jesper Lindgaard; Rennings, Klaus (Research report, 2013)
  The purpose of this ‘radar report’ is to give an overview of the state of the art concerning indicators of energy innovation systems and their dynamics. As part of this, it is the aim to discuss current challenges and ...
 • Energy Innovation Systems: Indicator Report 2012 

  Klitkou, Antje; Borup, Mads; Iversen, Eric James (Research report, 2012)
  Knowledge about the innovation systems with respect to new energy solutions and technologies is of central importance for understanding the dynamics of change in the energy sector and assessment of opportunities for moving ...
 • NIFU Årsrapport 2015 

  Ukjent forfatter (Årsrapport;2015, Others, 2016-06-07)

Vis flere