The Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU) is an independent, private social science research institute, based in Oslo. Publications in this open access repository are available for free use, on the terms that authors must be credited and full citation given.

NIFU’s roots stretch back to the 1950s. It was established as a division within the Norwegian Research Council for Science and the Humanities (NAVF). The division demerged from NAVF in 1996 and became the Norwegian Institute for Studies in Research and Education (NIFU). In 2004, NIFU merged with the STEP Group - Centre for Innovation Research. The merged group was named NIFU STEP. The institution changed its name to NIFU Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education in 2011.

Sub-archives within this community

Collections

Recent Submissions

 • Researcher identities and practices inside centres of excellence 

  Borlaug, Siri Brorstad; Gulbrandsen, Magnus (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  Many science support mechanisms aim to combine excellent research with explicit expectations of societal impact. Temporary research centres such as ‘Centres of Excellence’ and ‘Centre of Excellence in Research and Innovation’ ...
 • FoU-statistikk 2017 - UoH-sektoren 

  Østby, Mona Nedberg; Wendt, Kaja Kathrine (Others, 2019-01-09)
  Norske universiteter, høgskoler og universitets­sykehus brukte til sammen 23,9 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2017. Det er 5,2 milliarder kroner mer enn i 2015. I faste priser økte ...
 • FoU-statistikk 2017 – Instituttsektoren 

  Sarpebakken, Bo (Others, 2019-01-09)
  Det ble utført forskning og utviklingsarbeid (FoU) for 13,9 milliarder kroner i instituttsektoren i 2017. Ressursinnsatsen var 0,7 milliarder kroner høyere enn i 2016. I faste priser økte ressursene til FoU med litt under ...
 • Skolebidragsindikatorer for videregående skoler i Finnmark 2017-2018 

  Rønsen, Ester (NIFU Arbeidsnotat;2018:13, Working paper, 2018-12)
  Resultatet fra skolebidragsindikatorene for 2017-18 viser at skolebidraget fra Finnmarks videregående skoler til elever på studieforberedende utdanningsprogram er negativt for både andel elever som fullfører skoleåret og ...
 • Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport 

  Bjørnset, Mathilde; Høst, Håkon; Nyen, Torgeir; Reegård, Kaja; Tønder, Anna Hagen (NIFU-rapport;2018:33, Research report, 2018-12)
  I denne sluttrapporten presenterer Fafo og NIFU en felles evaluering av forsøket med vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen innebærer hyppigere pendling mellom skolebasert ...
 • Does size matter? An investigation of how department size and other organizational variables influence on publication productivity and citation impact 

  Aksnes, Dag W.; Piro, Fredrik; Rørstad, Kristoffer (NIFU-arbeidsnotat;2018-14, Report, 2018-12-17)
  This working paper presents the results of a study investigating whether there is a positive effect of size when it comes to the scientific performance of university departments measured in terms of publication productivity ...
 • Slutevaluering af Markedsmodningsfonden 

  Unknown author (Report, 2018-11-30)
  Som led i aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af 24. maj 2018 er parterne blevet enige om at afvikle Markedsmodningsfonden ...
 • Conceptualising ‘quality work’ in higher education 

  Elken, Mari; Stensaker, Bjørn (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  The issue of quality enhancement within higher education has attracted considerable research interest and the article suggest that managerial and cultural approaches have thus far dominated the literature in the field. ...
 • Review of modelling energy transitions pathways with application to energy system flexibility 

  Bolwig, Simon; Bazbauers, Gatis; Klitkou, Antje; Lund, Peter D.; Blumberga, Andra; Gravelsinš, Armands; Blumberga, Dagnija (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  The aim of this review is to discuss how quantitative modelling of energy scenarios for sustainable energy transition pathways can be made more realistic by taking into account insights from the socio-technical and related ...
 • Doktorgrader i tall 2018:2 

  Sarpebakken, Bo (Doktorgrader i tall 2018;, Others, 2018-12-03)
 • Beyond class size reduction: Towards more flexible ways of implementing a reduced pupil-teacher ratio. 

  Solheim, Oddny Judith; Opheim, Vibeke (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  The effect of a reduced pupil–teacher ratio has mainly been investigated as that of reduced class size. Hence we know little about alternative methods of reducing the pupil–teacher ratio. Deploying additional teachers in ...
 • Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2019: Statsbudsjettet 2019 

  Kallerud, Egil; Sarpebakken, Bo (NIFU Innsikt;2018-5, Others, 2018-11-08)
 • Nearly 70 billion NOK to R&D in Norway in 2017 

  Østby, Mona Nedberg (Insight;2018-6, Others, 2018-11-07)
  Preliminary figures show that Norway spent nearly 70 billion NOK on research and experimental development (R&D) in 2017. In current prices, R&D expenditure increased by more than 6 billion NOK, equaling 10 per cent, from ...
 • Organisering av etter- og videreutdanningstilbudet ved NTNU 

  Lyby, Lars; Fevolden, Arne Martin; Tømte, Cathrine (NIFU-rapport;2018:30, Research report, 2018-10)
  På oppdrag fra NTNU har NIFU studert hva som fungerer godt og hva som er til hinder for NTNUs arbeid med å styrke satsingen på etter- og videreutdanning, EVU. Rapporten inngår som kunnskapsgrunnlag i lærestedets interne ...
 • Impact i anvendt forskning: begrepsavklaring og praksis 

  Gulbrandsen, Magnus; Sivertsen, Gunnar (NIFU Arbeidsnotat;2018:10, Working paper, 2018-10)
  Formålet med dette arbeidsnotatet er å drøfte to spørsmål: Hva menes med begrepet impact, og hvordan passer det for anvendt forskning?
 • Forskningspolitikk 2018:3 

  Koch, Per M. (Others, 2018-10)
 • Indiktatorrapporten 2018 : Overblikk og trender 

  Wendt, Kaja; Solberg, Espen (Report, 2018-10)
  Gjennom 20 år har tallgrunnlaget for det norske FoU- og innovasjonssystemet blitt presentert gjennom de årlige utgivelsene av Indikatorrapporten. Fra og med 2018 blir dette tallgrunnlaget hovedsakelig presentert på nett ...
 • Strategisk utvikling av studieporteføljen ved Høgskulen i Volda : Et kunnskapsgrunnlag 

  Næss, Terje; Røsdal, Trude (NIFU-rapport;2018:24, Research report, 2018-08)
  På oppdrag fra Høgskulen i Volda (HVO) har NIFU gjennomført en kartlegging av høgskolens studieportefølje. Høgskolens profil kjennetegnes blant annet av en medieutdanning med stor nasjonal synlighet og rekruttering og et ...
 • Forskning og utviklingsarbeid i Norge 2017, alle sektorer - foreløpige tall 

  Østby, Mona Nedberg (Others, 2018-10-26)
  Det ble til sammen brukt om lag 70 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2017. Det viser de foreløpige tallene fra FoU-statistikken. I løpende priser økte FoU-innsatsen betydelig, med over 6 ...
 • Governance for system optimization and system change: The case of urban waste 

  Bugge, Markus; Fevolden, Arne Martin; Klitkou, Antje (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  This paper analyses urban waste systems to explore how local authorities can resolve challenges related to climate change, urbanization and resource depletion. The paper investigates how different public governance regimes ...

View more