Show simple item record

dc.contributor.authorRøsand, Iselin
dc.contributor.authorVreim, Silje Sandbukt
dc.date.accessioned2014-10-28T11:43:59Z
dc.date.available2014-10-28T11:43:59Z
dc.date.issued2014-10-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/224776
dc.description.abstractDenne oppgaven tar utgangspunkt i Pronova Biopharma og den integrasjonsprosessen de har gått igjennom etter at de ble kjøpt opp av BASF. Problemstillingen valgte vi ut fra vår nysgjerrighet på hva som er med på å skape en suksessfull endringsprosess, og hvordan man skal klare å holde på og motivere de ansatte underveis. For å svare på problemstillingen, hadde vi også tre forskningsspørsmål. I teoridelen tar vi for oss hva endringsledelse er, før vi ser på temaene kommunikasjon i endring og motivasjon underveis i prosessen. Motstand er et underliggende tema som kan oppstå som følge av blant annet dårlig kommunikasjon eller usikkerhet. Temaet motstand faller naturlig inn under de allerede nevnte temaene, endringsledelse, kommunikasjon og motivasjon. Som en avslutning på teoridelen, har vi skrevet om fallgruver og utfordringer under gjennomføring av endringsprosesser. I tillegg til dette blir også teori om valgt metode lagt frem, samt fordeler og ulemper ved denne metoden tatt opp. I vår analyse knytter vi teorien sammen med problemstillingen og de funnene vi har kommet frem til i våre undersøkelser. Det vil si at både dokumentasjonen vi har mottatt fra vår kontaktperson og samtalene med våre informanter, har vært viktig for vår analyseringsprosess. Våre funn indikerer at høy grad av motivasjon har en positiv effekt på motstand, og at høy grad av motivasjon og lav grad av motstand igjen har en positiv effekt for å holde på de gode medarbeiderne.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectPronova Biopharmanb_NO
dc.subjectEndringsprosessernb_NO
dc.subjectEndringsledelsenb_NO
dc.titleMorphogenesis – Beginning of the shape.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record