Show simple item record

dc.contributor.authorSandbæk, Mariann
dc.date.accessioned2014-10-28T07:57:22Z
dc.date.available2014-10-28T07:57:22Z
dc.date.issued2014-10-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/224672
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven omhandler generasjon Y sine forventinger til forandringer i fremtiden og hvordan disse forandringene påvirker arbeidslivet. Problemstillingen er: «Hvilke ulike forventninger har generasjon Y til fremtidens innovasjoner, og hvordan tenker de dette kommer til å påvirke arbeidslivet?» I tillegg ser jeg på individuelle forskjeller mellom informantene, for å se om dette påvirker resultatet. Oppgaven baserer seg på kvalitativ metode og fenomenologisk design. Undersøkelsen gjennomføres som strukturerte dybdeintervjuer, utvalget består av 11 informanter som er strategisk utvalgt. Oppgavens funn viser først og fremst at det er klare likhetstrekk for hvilke forventninger generasjon har til innovasjoner i arbeidslivet, og hva generasjon Y drives av. Her stemte utvalget godt med anvendt teori om generasjon Y. De fleste forventer teknologiske endringer, og innovasjoner innenfor teknologi som kommer til å påvirke samfunnet og deres arbeidssituasjon. Utvalget ser også for seg sosiale endringer, herunder også økonomiske, og at samfunnet og deres arbeidssituasjon kan bli påvirket av samfunnet for øvrig. Informantene har ulike refleksjonsnivå, og funnene tyder på at de med høyt refleksjonsnivå, også stemmer bedre overens med teori om generasjon Y, og derfor har større samfunnsengasjement, og ser for seg flere endringer og innovasjoner på globalt nivå som eventuelt kommer til å påvirke dem Dermed konkluderer oppgaven med det i hovedsak forventes teknologiske, sosiale og økonomiske endringer som påvirker arbeidslivet og samfunnet for øvrig, og at generasjon Y på et generelt nivå drives av de samme faktorene. Den subjektive fortolkningen av verden kan ha noe å si for hvilke forventninger til innovasjoner som påvirker arbeidslivet. Det ble ikke funnet noen åpenbare årsakssammenhenger blant personlighet eller kongruens og inkongruens hos informantene for hvilke innovasjoner de ser for seg påvirker arbeidslivet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGenerasjon Ynb_NO
dc.subjectTeknologinb_NO
dc.subjectArbeidslivnb_NO
dc.titleInnovasjoner i arbeidslivet – hva forventer generasjon y?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record