Show simple item record

dc.contributor.authorEdsberg, Kaja Wattø
dc.contributor.authorStubberud, Ingrid
dc.date.accessioned2014-10-17T15:43:52Z
dc.date.available2014-10-17T15:43:52Z
dc.date.issued2014-10-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/224146
dc.description.abstractDenne studien omhandler temaet ledelse og forholdet mellom initierende og reagerende atferd i en typisk lederhverdag hos ledere i Nordea. Målet har vært å få et dypere innblikk i hvordan en leders hverdag ser ut, samtidig som vi håpet på å avdekke funn vi kan presentere for en dypere innsikt i det abstrakte og subjektive fenomenet ledelse. Gjennom studien har vi valgt å gjøre et bevisst skille mellom fenomenet ledelse der det aktivt blir utøvd lederskap, og på posisjonsmakten som oppnås ved å formelt bli tildelt en lederrolle. Gjennom å drøfte våre funn opp mot tradisjonelle ledelsesteorier som beskriver leder som en allvitende helteskikkelse, ønsker vi å se om tradisjonelle ledelsesteorier er aktuelle i en leders hverdag. Funnene i studien har avdekket at ledere reagerer 16 ganger mer enn de initierer, og at hverdagen ofte er hendelsesstyrt. Der leder er mer reagerende enn initierende erkjenner lederen at de ansatte er autonome og selvdrevne og stoler på andres evner og dømmekraft. Dette innebærer at leder lytter mer og setter seg selv på likere linje med sine underordnede ansatte. Vi så at reagerende lederatferd er viktig for å skape god kommunikasjon og trivsel, og at initiativ ikke kreves for å skape følgerskap. Med dette anser vi at tradisjonell ledelsesteori ikke er en god beskrivelse på hvordan en leders hverdag er. Det at hverdagen er hendelsesstyrt innebærer at de tradisjonelle ledelsesteoriene har forsømt et viktig fokus på improvisasjon og på evnen til å tilpasse seg til uventede situasjoner. Et øvrig funn var at vi avkreftet trekkteoriens relevans for forholdet mellom reagerende og initierende handlinger i lederhverdagen. Med disse funnene kan det argumenteres for at ledelsesutviklings- og opplæringsprogrammer bør legge et økt fokus på å takle uventede og uoversiktlige situasjoner. Dette for å i økt grad forberede lederen på hva lederrollen innebærer i praksis.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectLedelsenb_NO
dc.subjectAtferdnb_NO
dc.subjectNordeanb_NO
dc.titleForholdet mellom initiativ og reaktiv lederatferd i en leders hverdag.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record