Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKarlsen, Anna Cecilia
dc.contributor.authorLarsen, Gunn-Anne
dc.date.accessioned2014-10-16T12:52:28Z
dc.date.available2014-10-16T12:52:28Z
dc.date.issued2014-05-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/224039
dc.descriptionMaster's thesis in Service managementnb_NO
dc.description.abstractFormål: Vi ønsket å undersøke sammenhengen mellom fenomenene kunnskapsdeling, Organizational Citizenship Behavior (heretter kalt OCB), empowerment, jobbtilfredshet og mestring blant lærere i Rogaland fylkeskommune. Teoretisk bakgrunn: Vi har sett på teorien til fenomenene kunnskapsdeling, OCB og job outcomes. Teorien predikerer flere sammenhenger mellom fenomenene, og leder til denne studiens hypoteser. Vi tror at høy grad av OCB er positivt relatert til kunnskapsdeling og at kunnskapsdeling er positivt relatert til begrepene og de underliggende dimensjonene i job outcomes. Dette er studiens hypoteser. Design/metode: Vår studie har et deskriptivt design. Vi samlet inn data via en spørreundersøkelse som ble gjennomført blant lærere ved videregående skoler i Rogaland Fylkeskommune. I denne innhentet vi data om Organizational Citizenship Behavior (herunder dimensjonene «hjelpsomhet», «pliktoppfyllenhet», «sportsånd», «påpasselighet» og «engasjement»), «kunnskapsdeling», «empowerment» (her under dimensjonene «betydning», «kompetanse», «selvbestemmelse» og «innflytelse»), samt «jobbtilfredshet» og «mestring». Spørsmålene ble hentet fra godt validert studier innenfor disse områdene. Vi hadde 256 respondenter. Resultater: Etter at dataene var analysert, testet vi vår modell og våre hypoteser med enkel og multippel regresjonsanalyse. Resultatene av analysene viser at det var en signifikant positiv sammenheng mellom dimensjonen «hjelpsomhet» i «OCB» og «kunnskapsdeling» som avhengig variabel. Videre fant vi en signifikant positiv sammenheng mellom «kunnskapsdeling» og «empowerment», «jobbtilfredshet» samt «mestring». Vi fant at dimensjonene «innflytelse» og «betydning» i «empowerment» begrepet hadde en sterk signifikant positiv effekt av «kunnskapsdeling». Det samme gjaldt «jobbtilfredshet». Vår studie ga støtte til hele syv av studiens elleve hypoteser etter gjennomførte regresjonsanalyser. Da teorien rundt job outcomes var kompleks, og vår modell var streng, valgte vi å teste om der var en direkte effekt mellom «hjelpsomhet» og job outcomes. Her fant vi blant annet at 17 % av all opplevd «betydning» er en direkteeffekt av «hjelpsomhet». Implikasjoner: Studien har en rekke implikasjonsmuligheter for teori, ledelse og fremtidig forskning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-HH/2014;
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-HH/2014;
dc.subjectOCBnb_NO
dc.subjectOrganizational Citizenship Behaviornb_NO
dc.subjectknowledge sharingnb_NO
dc.subjectknowledge managementnb_NO
dc.subjectjob outcomesnb_NO
dc.subjectempowermentnb_NO
dc.subjectlearningnb_NO
dc.subjectjob satisfactionnb_NO
dc.subjectjob performancenb_NO
dc.subjectcopingnb_NO
dc.subjectmasterynb_NO
dc.subjectserviceledelsenb_NO
dc.titlePåvirker grad av Organizational Citizenship Behavior (OCB) ansattes opplevelse av kunnskapsdeling i organisasjonen, og hvordan påvirker det job outcomes?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel