Show simple item record

dc.contributor.authorStokke, Alfhild
dc.contributor.authorRosted, Bjarne
dc.contributor.authorFunderud, Thor
dc.date.accessioned2014-10-16T07:51:42Z
dc.date.available2014-10-16T07:51:42Z
dc.date.issued2014-10-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/223984
dc.descriptionOppgaven er ikke avsluttende, men vi velger allikevel å gjøre den tilgjengelig på grunn av anbefaling og etterspørsel.nb_NO
dc.description.abstractPasienter i dag mangler enkle løsninger for å finne relevant informasjon fra det norske helsevesenet og andre involverte aktører ifm. innleggelser og behandlinger. Informasjon som pasientene kan ha behov for er i dag delvis tilgjengelig men spredd ut til ulike etater og organisasjoner som tjenestetilbydere. Dette gjør det meget uoversiktlig samt at pasienter ikke er klar over de muligheter og rettigheter som de faktisk har. Mer informerte pasienter vil kunne føre til bedre behandlingsforløp. Elektronisk kommunikasjon mellom pasienter og helsevesenet er pr i dag mer eller mindre fraværende. Vår ide går på å etablere et felles kontaktpunkt for pasienter – bestående av en informasjonsportal hvor pasienter kan finne relevant informasjon og legge til rette for elektronisk samhandling mellom pasienter og helsevesenet. Mer elektronisk samhandling vil bl.a. kunne føre til at pasientene får raskere svar og tilgang til en døgnåpen tjeneste, samt kunne føre til redusert ressursbehov i helsevesenet sammenlignet med dagens papirbaserte løsninger. Vår ide understøtter behovet for omstilling i helsesektoren generelt og er samtidig forankret i Samhandlingsreformen (2009). Behovet for forenkling og samling av felles tjenester for alle pasienter er til stede og vil til sammen drive frem behovet for denne type prosjekter som har pasienten i fokus. På grunnlag av de intervjuer og undersøkelser vi har gjennomført mener vi at innovasjonsideen vil være realiserbar. Denne rapporten vil bli oversendt til Helsedirektoratet og andre aktuelle offentlige etater for vurdering, samt til intervjuobjektene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrategisk forretningsutvikling innovasjonnb_NO
dc.titleForenkle og forbedre samhandlingen mellom pasienter og helsevesenetnb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record