Recent Submissions

 • Solcellesystem i internasjonale leirer 

  Unhjem, Erik; Stien, Guro Hegestad (Bachelor thesis, 2017)
  ABSTRACT The Norwegian Military international camps use generators for energy production. Fuel is expensive and considered a risk for personnel and the operation of camps. A reduction of fuel consumption reduces fuel ...
 • Beskyttelse av sivile i fredsoperasjoner : militærgeografi for tidlig varsling i Jonglei, Sør-Sudan 

  Grainger, Caroline; Nordrum, Juni Victoria Simonine (Bachelor thesis, 2017)
  Protecting civilians has become the forefront of modern UN peace operations and has emerged as a principal objective. However, civilian suffering does not seem to have been diminished. This study believes that a proactive ...
 • GIS i søk etter savnet person 

  Aune, Simen; Hansen, Mats Alvin (Bachelor thesis, 2016-08-23)
  Oppgavens bakgrunn er interessen Oslo politidistrikt har vist for bruken av geografiske informasjonssystemer (GIS). I oppgaven viser vi til potensialet bruken av GIS har i temaet søk etter savnet person på land. Det ...
 • Medisinsk informasjon i geografiske informasjonssystemer 

  Kroken, Anders; Sekse, Tor Håvard; Høiby, Joachim (Bachelor thesis, 2015-11-02)
  Hæren og Forsvarets Militærgeografiske Tjeneste (FMGT) representerer i dag de største miljøene for geografiske informasjonssystemer (GIS) i Forsvaret. Ettersom den teknologiske utviklingen har resultert i en lavere ...
 • Automatisering av arbeidsprosesser for MilGeo-operatører 

  Fjetland, Magnus; Wesche, Martin (Bachelor thesis, 2014-10-30)
  Arbeidsbelastningen på MilGeo‐personell er stor, særlig ved utenlandsmisjoner (PRT Maimanah, 2010). Mange av oppgavene som utføres av MilGeo‐personell er rutineoppdrag, både på øvelser og oppdrag, i innland og utland. Det ...
 • Implementering av MilGeo som beslutningsstøtte i utdanningen på Krigsskolen 

  Gjelten, Kine; Myrheim, Eleni A. P. (Bachelor thesis, 2014-10-30)
  Militær Geografi (MilGeo) er organisert under ingeniørfaget og er i Hæren det fagfelt som sitter på Geografisk informasjon om operasjonsområdet. Militær Geografi har til hensikt å understøtte beslutningstakere med analyse ...
 • System for forvaltning av digital geografisk informasjon ved Krigsskolen 

  Nielsen, Niels Ivar; Uggerud, Lars Roar; Marstein, John Kristian (Bachelor thesis, 2014-10-30)
  Fordypningen i Militær Geografi ved Krigsskolen har behov for store mengder digital geografisk informasjon for å kunne gjennomføre sin utdanning. Dette er plasskrevende og det er nødvendig med dedikert maskinvare for å ...
 • Muligheter og begrensininger ved bruk av ArcGIS Mobile i Hæren 

  Opedal, Einar L.; Solberg, Håkon; Øverland, Ole A. (Bachelor thesis, 2014-10-30)
  ArcGIS Mobile er utviklet som en brukervennlig plattform for innsamling av geografiske data. Programvaren er tiltenkt mobile klienter og er rettet mot brukere som ikke nødvendigvis har GIS-kompetanse. Satt i et større ...
 • Sporlogg som beslutningsstøtte 

  Dørheim, Einar; Finstad, Fredrik (Bachelor thesis, 2014-10-30)
  MilGeo-offiseren arbeider med geografisk informasjon, altså data som har de tre komponentene hva, hvor og når.1 Slik utdanningen og arbeidsoppgavene til MilGeo-offiseren er i dag, behandles stort sett kun statiske data som ...
 • Geoprosessingstjenester - Muligheter ved bruk av ArcGIS Server eller OS GIS 

  Sjøberg, Erlend; Bråthen, Yngve; Ågedal, Annike (Bachelor thesis, 2014-10-30)
  Interessen for geografisk informasjon på internett øker i rask takt. Innen Forsvaret er interessen for deling og analysering av geografisk data over et nettverk også av økende interesse, noe som fremgår av pågående ...
 • Automatisering av Etterretningsvurdering Trinn 2 for MilGeo i Hæren 

  Ahmed, Aqeel; Strand, Henrik Østmoe; Waal, Kjetil (Bachelor thesis, 2014-10-30)
  Utviklingen innen fagfeltene Informasjonsteknologi (IT) og Geografiske Informasjonssystemer (GIS) er stor og med dette åpnes mange muligheter for MilGeo i Hæren. HVS ser muligheten til å automatisere en del av arbeidsprosessene ...
 • Bruk av LiDAR i Hæren 

  Ingjær, Even; Narum, Fredrik Roverud (Bachelor thesis, 2014-10-30)
  Militær Geografi (MilGeo) utfører et vidt spekter av analyser om terrenget, og en stor del av disse analysene baseres på digitale høydemodeller. Dagens modeller fungerer godt til å gi et overordnet bilde av terrenget, men ...
 • MilGeo i TMBN 

  Steffensen, Alexander; Berg, Marius; Staff, Karl Johan; Lutz, Alexander S. (Bachelor thesis, 2014-10-30)
  Rapporten tar for seg bruken av militær geografi (MilGeo) i Telemarkbataljon (TMBN). Ved å utføre kvalitative intervjuer som går i dybden hos utvalgte offiserer i TMBN har gruppen sett på hvordan statusen for MilGeo er i ...
 • MilGeo i Marinen 

  Nordberg, Øystein Helle; Blaasvær, Rolf Christoffer; Bratberg, Thomas (Bachelor thesis, 2014-10-30)
  Siden det norske MilGeo-miljøets opprinnelse på 90-tallet har avdelinger i Hæren vært sentrale i å utvikle og videreutvikle MilGeo som fagfelt. MilGeo-offiserer utdannes på Krigsskolen og ansettes hovedsakelig i Hærens ...