Recent Submissions

 • [Lederatferd i Gasellebedrifter] 

  Hallstensen, Jeanett Gundersen; Myrvang, Aleksander Hansen; Horgmo, Daniel (Bachelor thesis, 2017-10-25)
 • «Den som lærer av sine tap, vinner mye»: en bacheloroppgave om varsling og organisasjonsmessig læring i politietaten 

  Andersen, Lena Kvernberg; Bergh, Marit Johanne Halvorsen; Klokset, Kaia (Bachelor thesis, 2017-10-25)
  I 2014 opplevde politiet sin aller første store varslingssak, Monika-saken. I etterkant av Monika-saken har politiledelsen fått sterk kritikk for sin håndtering av varslene som kom i forbindelse med saken. To år senere ...
 • Kunstig intelligens i rekruttering 

  Angeltvedt, Kristine; Bollingmo, Johanne Berg (Bachelor thesis, 2017-10-25)
 • ”I hvilken grad vil selvledelse bidra for å realisere intensjoner til handlinger?” 

  Nordhagen, Janne Øgaard; Le, Cecilia; Nygaard, Kjersti (Bachelor thesis, 2017-10-07)
  På bakgrunn av vår store interesse for tematikken selvledelse og hvordan det kan bli benyttet som hjelpeverktøy for selvutvikling, ønsker vi å finne ut hvorfor noen individer stort sett gjennomfører det de har sagt og ...
 • ”Alle kjenner apa, apa kjenner ingen” - Onboarding, finn din plass i organisasjonskulturen 

  Sjøflot, Henriette; Eriksen, Nora Rognstad; Gaard, Inger Helene (Bachelor thesis, 2017-10-07)
  I denne bacheloroppgaven er det undersøkt hvordan nyansatte opplever å bli inkludert i en allerede eksisterende organisasjonskultur. Det er antatt at bedrifter har strategier for å skape en god organisasjonskultur som ...
 • Hvordan kan human resource management spille en strategisk rolle i innovasjon? 

  Andersen, Pia Sophie; Aas, Celine Isabel (Bachelor thesis, 2017-10-07)
  Formålet med denne oppgaven har vært å studere hvordan human resource management (HRM) kan spille en strategisk rolle i innovasjon. Vi har benyttet Telia som forskningsgrunnlag for å besvare problemstillingen som lyder ...
 • Är vi attraktiva? ”En studie om digital HR-kompetens” 

  Karlsson, Irmeli; Runnberg, Evelina (Bachelor thesis, 2017-10-07)
  Syftet med denna uppgift är att uppmärksamma digital HR-kompetens och undersöka om utbildningen HR-og personalledelse uppfyller de förväntningar som arbetslivet har. Den teoretiska utgångspunkten för uppgiften baserar ...
 • Hvordan påvirker en leders personlighetstrekk vedkommendes evne til å lede gjennom digitale arenaer 

  Jacobsen, Ida Martine Nordberg; Sævdal, Vilde (Bachelor thesis, 2017-10-07)
  Besvarelsen tar utgangspunkt i vår interesse rundt personlighet, ledelse og den digitale utviklingen. Vi har alle et forhold til en leder. Det kan være alt fra forholdet du har til landets konge, statsministeren, eller ...
 • Et casestudie - fusjoneringen av et norsk-britisk selskap (Clarksons Platou) 

  Søyland, Julie; Hide, Elisabeth Rekdal; Kristoffersen, Synne (Bachelor thesis, 2017-10-07)
  Oppgaven handler om fusjoneringen av Clarksons og Platou, og går inn på hvordan de ansatte opplever kultur- og kommunikasjonsforskjellene i fusjoneringen. Antall internasjonale M&As øker i takt med globaliseringen. Mellom ...
 • Veien til gullklokka - En studie om hva som gjør at ansatte blir i en bedrift over tid 

  Haugen, Iselin; Nordhagen, Julie; Hovden, Mari (Bachelor thesis, 2017-10-07)
  Temaet for oppgaven er motivasjon. Nærmere bestemt ønsket vi å se på faktorene som er bakenforliggende for at en ansatt ønsker å bli værende i en bedrift over tid. Formålet er å se hvorvidt det er faktorer som skiller seg ...
 • ”Digital kommunikasjon på tvers av generasjoner” - Fire generasjoners tilnærming til IKT 

  Lindseth, Amanda (Bachelor thesis, 2017-10-07)
  I kjølevannet av den teknologiske fremveksten har de seneste generasjonene, henholdsvis Generasjon- Z og Y, vært utsatt for en rekke generaliseringer. Stereotypiene er mange og behandler mangfoldige aspekter, men et ...
 • En kvalitativ studie om kjønn og lønnsforhandlinger 

  Sundby, Anniken Maria; Trå, Samuel (Bachelor thesis, 2017-10-07)
  Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan menn og kvinner opptrer i individuelle lønnsforhandlinger, og om fremtreden kan bidra til å forklare lønnsforskjeller knyttet til kjønn som vi finner i dag. For å finne ...
 • Arbeidsgivers styringsrett - arbeidsgivers endringsadgang 

  Payedar, Sonja Setare; Ballangby, Truls (Bachelor thesis, 2017-10-07)
  Vår bacheloroppgave omhandler et juridisk tema innenfor arbeidsrett, og oppgaven er basert på juridisk metode. Besvarelsens problemstilling er: “Hvilken ensidig rett har arbeidsgiver til å foreta endringer i arbeidsforholdet?” ...
 • Kontorlandskapets påvirkning på samhandling blant ansatte 

  Domert, Susann; Stegerød, Nicoline Fritzvold (Bachelor thesis, 2017-10-07)
  Denne bacheloroppgaven skal ta for seg kontorlandskapet, og hvordan det påvirker ansattes opplevelse av samhandling. Gjennom en kvalitativ undersøkelse skal vi besvare problemstillingen “På hvilke måter påvirker ...
 • Alternative tilknytningsformer for arbeid i privat helse- og omsorgssektor 

  Virik, Andreas Ugland; Opsahl, Harald Olstad; Ruud, Lars (Bachelor thesis, 2017-10-07)
  Hensikten med denne oppgaven er å undersøke fordeler og ulemper i forbindelse med fleksibel organisering. Oppgaven er avgrenset til å undersøke bruken av alternative tilknytningsformer i den private helse- og omsorgssektoren ...
 • En studie om medarbeiderdrevet innovasjonskultur 

  Hagen, Monica; Latini, Charlotte; Hansen, Ida Myhrvold (Bachelor thesis, 2017-10-07)
  Vår oppgave omhandler medarbeiderdrevet innovasjonskultur. Å ha en kultur som bidrar til at organisasjonens medlemmer kontinuerlig ønsker å streve etter innovasjon, er viktig for å lykkes med innovasjon. I vår oppgave har ...
 • En studie av effekten ved et lederutviklingsprogram med styrkebasert tilnærming 

  Lamminen, Lydia; Johansen, Sara; Morkemo, Nina Kristine Hofstad (Bachelor thesis, 2017-10-07)
  Det overordnede målet for denne oppgaven har vært å gi et innblikk i hvilke effekter et styrkebasert lederutviklingsprogram kan gi. Dette gjorde vi ved å samle inn og drøfte data med utgangspunkt i problemstillingen: “Hvilken ...
 • Å lede i takt med stadig nye krav til ledelse 

  Omland, Marte Ramos; Thorsheim, Agnete (Bachelor thesis, 2017-10-07)
  Det forventes at dagens ledere skal utvikle interne strukturer, takle press og tidsfrister, motivere, stimulere og støtte egne ansatte, planlegge, organisere, kontrollere, fatte gjennomtenkte beslutninger på bakgrunn av ...
 • HMS ved risikofylt produksjonsarbeid 

  Randen, Linda Margrethe (Bachelor thesis, 2017-10-07)
  Mitt mål med denne forskningen var å få innsikt i om HMS-utfordringer i en bedrift med høy grad av helserisiko har innvirkning på de ansattes psykososiale miljø, i den grad at det gjør dem urolige for egen helse og begrenser ...
 • Motivasjon i nedgangstider - “Hva gjør ledere for å motivere de ansatte i nedgangstider?” 

  Haukaas, Sebastiaan; Ytreland, Hanna; Tveit, Nadia (Bachelor thesis, 2017-10-07)
  Hensikten med denne oppgaven er å kartlegge hva nedgangstider i organisasjoner kan gjøre med motivasjonen til ansatte og hvilke tiltak lederne gjør i en slik situasjon. Vi har tatt for oss tre spesielle faktorer for ...

View more