Viser treff 1-29 av 155

  ageing, cross-sectional design, health professionals, health promotion, mixed-methods design, phenomenology, randomised controlled trial, salutogenesis, self-care ability, urban (1)
  barnehage, kunnskapsledelse, praksis, praksisteori, kvalitativ skygging, pedagogiske ledere (1)
  Brukermedvirkning, barnevern, sosialt nettverk, Flipover-metoden, ungdom, makt, maktutøvelse, posisjoner, vilkår (1)
  early childhood education and care, knowledge management, practice, practice theory, qualitative shadowing, formal teacher leaders (1)
  eldercare, innovation, innovation processes, organizational development, strategy (1)
  eldreomsorg, innovasjon, innovasjonsprosesser, organisasjonsutvikling, strategi (1)
  Formativ vurdering, profesjonsutøvelse, ansvarlighet, sosiale interaksjonssystemer, andre ordens læring. (1)
  Formative assessment, professional practice, accountability, interaction systems, second order learning (1)
  grunnskole, nasjonale prøver, praksis, praksisteori, casestudie, kvalitative intervju (1)
  informal staff leadership, experienced pedagogical leaders, practice theory, hybrid leadership, qualitative shadowing (1)
  Lærerutdanning, utdanningspolitikk, nyutdannede lærere, nyinstitusjonell teori, avkobling (1)
  Nøkkelord: personalledelse, erfarne pedagogiske ledere, praksisteori, hybrid ledelse, kvalitativ skygging (1)
  Social science: 200 (155)
  Social science: 200::Economics: 210 (33)
  Social science: 200::Economics: 210::Business: 213 (2)
  Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212 (10)
  Social science: 200::Education: 280 (33)
  Social science: 200::Education: 280::General education: 281 (1)
  Social science: 200::Human geography: 290 (5)
  Social science: 200::Political science and organizational theory: 240 (7)
  Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::International politics: 243 (1)
  Social science: 200::Psychology: 260 (33)
  Social science: 200::Social anthropology: 250 (6)
  Social science: 200::Social work: 360 (16)
  Social science: 200::Sociology: 220 (9)
  Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230 (3)
  Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Landscape planning: 236 (1)
  strategy tools, interaction, business relationships, strategizing, Strategy-as-Practice (1)
  vulnerable groups, theatre, crafts, occupational science, problematic situations (1)