Now showing items 1-20 of 1029

  • 2D and 3D Modeling Comparison 

   Gaidyte, Rita (Bachelor thesis, 2010)
   Many inventors and companies still use 2D drawings and are starting to realize a 3D design because 3D modeling can save time and money. In this project I am going to compare 2D and 3D drawings and modeling. 2D modeling ...
  • 3D-grafikk til programmet Match for TVNorge 

   Frugård, Stein Erik; Nag, Øystein Leiknes; Johansen, Ellen (Bachelor thesis, 2004)
   Prosjektet går i hovedsak ut på å lage et norgeskart i 3D, en vignett, studioplanlegging og grafi sk profi l til programmet Match for TVNorge. Norgeskartet skal klargjøres for oppkobling mot posisjoneringssystemet til Telenor.
  • 3D Visualisering på Web 

   Kvisler, Jon Espen; Stalsberg, Aleksander (Bachelor thesis, 2009)
   Det finnes per i dag ingen metode for å laste opp egenproduserte 3D-modeller fra en klientmaskin og vise disse i et interaktivt 3D-miljø via nettleseren. Oppdragsgiver har gjennomført undersøkelser som viser at det er et ...
  • 4,6 kW flytende vind- og bølgekraftrigg 

   Ruen, Pål Erik; Hustveit, Sondre; Langødegård, Ingunn (Bachelor thesis, 2009)
   Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Ette Elektro. Ette Elektro har blant annet utviklet et idégrunnlag for en 4,6 kW flytende vind- og bølgekraftrigg. Dette idégrunnlaget skal videreutvikles for å bygge en modell av ...
  • 6-mannsbolig: Hammerstadgata 2, Gjøvik 

   Liodden, Svein Harald; Stensrud, Simen; Myrvold, Øyvind (Bachelor thesis, 2006)
   Prosjektet omhandler en 6-mannsbolig tiltenkt vanskeligstilt ungdom, som er under bygging i Hammerstadgata i Gjøvik. Bygget har en grunnflate på ca 220m2 og har 3 etasjer, hvor den underste etasjen delvis er under ...
  • 802.11ac 

   Brubak, Tonje; Svevad, Per Kristian (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Denne bacheloroppgaven har som formål å anbefale for ITjenesten ved HiG konkrete tiltak for å utbedre høgskolens nett med hensyn til brukernes krav. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse som viser at brukerne ...
  • Acceptance and commitment therapy i behandling av pasienter med kroniske smerter. Hvilken rolle vil sykepleiere ha i denne behandlingsmetoden? 

   Grønli, Kristine Lund; Johansen, Ingvild (Bachelor thesis, 2011)
   NORSK: Denne oppgaven tar for seg Acceptance and commitment therapy som behandling av pasienter med kroniske smerter, og hvilken rolle sykepleierne har ved denne behandlingsmetoden. Vi går nærmere inn på om det er grunnlag ...
  • Accommodating a Game Engine for Community Adoption 

   Stien, Joakim N.; Stensby, Sverre B. (Bachelor thesis, 2015)
   Thesis on improving and expanding a game engine, to make it a better alternative for game development. We have added particles, network capabilities, normal and specular maps. We have improved the implementation of the ...
  • Aditro kontorbygg 

   Bagdasaryan, Maria; Olimb, Silje Marie (Bachelor thesis, 2009)
   Hovedprosjektet Aditro kontorbygg tar for seg prosjektering av bæresystem, brannprosjektering og brannisolering av stålsøyler. Kontorbygg settes opp på Mohagen i Gran kommune. Byggingen startet januar 2009 og skal være ...
  • AI & Interactive Art 

   Eik, Terje; Sæter, Stein-Are; Espenakk, Erik (Bachelor thesis, 2016)
   Interactive art is an art form that emerges between the installation and the audience. With the advent of computer-based interactivity in the 1990s, interactive art has become increasingly popular, with programmable machines ...
  • AirFear – DirectX 3D Multiplayer Game 

   Stokkenes, Bjørn Willy; Strandenes, Sverre; Åmodt, Espen (Bachelor thesis, 2002)
   AirFear prosjektet omhandler spill programmering mot Microsofts DirectX API. Fokus er satt på spillmotor programmeing med utvidelses-muligheter. Med spill-motor, menes et rammeverk som driver grafikk, lyd, input, nettverk ...
  • AKTIVe: tablet-basert kommunikasjonsløsning for hjemmetjenesten 

   To, Lap; Thorstensen, Tobias Moe; Heggheim, Håvard Andreas (Bachelor thesis, 2012)
   AKTIVe er et system for å forbedre kommunikasjonen mellom eldre og hjemmetjenesten i Gjøvik kommune. AKTIVe består av to systemer, et webpanel for administrering av brukere og en applikasjon for nettbrett og pc. AKTIVe ...
  • Aktvitieter tilrettelagt for personer med diagnosen demens på institusjon, for å ivareta og bekrefte den enkeltes identitet. 

   Olsen, Solveig Nelli Bjermeland; Våle, Elin Gjerjordet (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Tallet på eldre personer over 65 år stiger jevnlig, samtidig skjer det også en kraftig økning av demensrammede. I Norge er det om lag 70 000 personer som har diagnosen. Av erfaring blir de sittende mye i ro, ...
  • Alarmering via Digital Selective Calling 

   Dyb, Georg Farstad; Svorte, Markus Haram; Larsen, Marie Haugli; Åfløy, Anne Grete (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Statistikk viser at kun 2% av alle nødstedte yrkes- og fiskefartøy som befant seg i det norske søk- og redningsområdet, alarmerte via Digital Selective Calling (DSC) i 2015. Dette på tross av at DSC er primær ...
  • Allianser 

   Hansen, Siri Palerud; Kristoffersen, Elin; Larsen, Lene Aaserud (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Denne oppgaven ble til i forbindelse med valg av tema til bacheloroppgaver på HiG. Etter samtaler med daglig leder i 06565 Drosjene, Anstein Kvam, bestemte vi oss for å gjennomføre denne oppgaven med 06565 Drosjene ...
  • Alumni Communication System 

   Vanebo, Lasse Krøger; Bakke, Oddbjørn Unseth; Busterud, Petter Andersen (Bachelor thesis, 2010)
   Alumni er latinsk og betyr ”tidligere studenter ved en skole”. Et Alumnisystem er en plattform for å opprettholde kontakten mellom skolen og deres tidligere studenter. Dette har vært mer populært blant engelsktalende ...
  • American animation VS. Japanese Animation 

   Olsen, Stian; Johnsen, Frank (Bachelor thesis, 2012)
   This bachelor thesis is a comparative study between American animation and Japanese animation. We take a look into differences, taking into account the culture, history, production- and the animation techniques employed. ...
  • Amputasjoner 

   Gjoshi, Yllka (Bachelor thesis, 2008)
   Fjerning av en ekstremitet er en betydelig invaliditet, men også et stort psykisk traume. I denne oppgaven vil man kunne lese om de psykiske konsekvensene etter en crusamputasjon, og hva sykepleiere kan bidra med for at ...
  • Anafylaktisk sjokk er en livstruende tilstand: hvordan utvikles dette, og hvilke tiltak kan sykepleieren i hjemmesykepleien iverksette i påvente av medisinsk hjelp? 

   Høiby, Hanne-Beate; Hansen, Marianne (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Vår bacheloroppgave omhandler anafylaktisk sjokk og er knyttet til sykepleier i hjemmesykepleien. Et anafylaktisk sjokk er den kraftigste allergiske reaksjonen som finnes, den oppstår fordi kroppen handler overilt ...
  • Analyse av strategiske valg i et helseforetak 

   Skår, Per Martin; Sveen, Pål Bilit; Johannessen, Simen Hoel (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: I vår oppgave har vi sett på Ringen Rehabiliteringssenter AS sitt forhold til sin største kunde, Helse Sør-Øst RHF. Dette kunde- leverandørforholdet blir regulert gjennom kontrakter med anbud hvert fjerde år. ...