• Meningsfylt arbeid og jobbtilfredshet 

      Laurendz, Julianne Gellein (Master thesis, 2017)
      Denne oppgaven er en kvantitativ studie av i hvilken grad opplevelse av å ha et meningsfylt arbeid har betydning for jobbtilfredshet i Norge. Med jobbtilfredshet menes hvor fornøyd arbeidstakere rapporterer at de er i ...