• Identitet og selvforståelse : ungdommer i erfaringskonsulentroller 

      Kerlefsen, Reidun Erene (Master thesis, 2016)
      Denne studien ser nærmere på junior- og ungdomsledernes rolle på Kick-off ungdomsleir i Kristiansand. Kick-off leiren er en leir som arrangeres av Avdeling for barn- og unges psykiske helse (Abup) ved Sørlandet sykehus ...