• Afrikanske foreldre og deres møte med den norske barneoppdragelsen 

      Jones, Maria-Theresa (Master thesis, 2016)
      Forskningsoppgaven handler om afrikanske foreldre, oppdragelse og barnevernet. Årsaken til valg av problemstillingen var fordi det er en relevant problemstilling som er har relevans for dette norske samfunnet som vi lever ...