• Moderne mødre- om foreningen av arbeids- og familieliv 

      Helland, Andrea (Master thesis, 2014)
      Denne masteroppgaven heter ”Moderne mødre – om foreningen av arbeids- og familieliv” og handler om hvordan moderne mødre forsøker å forene et krevende arbeidsliv med familielivet, under de særlige normer og verdier som ...