• Frivillig arbeid: Egoistisk altruisme? 

      Hajum, Ingvild Christine (Master thesis, 2015)
      Det er forsket mye på frivillighet og frivillig arbeid, både i Norge og nasjonalt. Mye av forskningen har vært fokusert mot hvem det er som er frivillige og hvorfor de velger å være det, ofte med utgangspunkt i ...