Det vil bli en stopp på ca 25 minutter kl 07:10-07:35 pga vedlikeholdsarbeid. Vennligst avslutt registrering/endring innen da.
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Norway
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Norway