Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSæstad, Camilla
dc.date.accessioned2014-09-19T09:04:14Z
dc.date.available2014-09-19T09:04:14Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/220630
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon – Universitetet i Agder 2014nb_NO
dc.description.abstractMan finner i dag mye litteratur som påpeker hvor viktig det er for bedrifter å oppnå konkurransefortrinn på det ene og andre området i et stadig tøffere marked. Fremveksten av samfunnsansvar, og større fokus på ansatte som ressurser og hvilke rolle HRM utgjør her, gjør det spennende å se om strategisk fokus på disse områdene kan føre til konkurransefortrinn. Denne oppgaven ser på hvordan HRM som funksjon kan bruke samfunnsansvar for å oppnå engasjement blant ansatte. Oppgaven vil ta for seg teoriene rundt HRM, samfunnsansvar og engasjerte ansatte, områder som både hver for seg og sammen sies å kunne bidra til å oppnå konkurransefordeler. Oppgaven har brukt Aker Egersund som case-studie, og intervju for datainnsamling, som en del av kvalitativ design. Hovedfunnene viste at HRM bidrar til samfunnsansvar og engasjement i begrenset grad gjennom enkelte HRM-praksiser. Funnene tydet på at de ansatte ved Aker Egersund var i større grad forpliktet enn engasjerte, og at bare samfunnsansvar som angikk de ansatte direkte virket å påvirke graden av forpliktelse. Ekstern samfunnsansvar så ikke ut til å påvirke de ansatte i særlig grad, og ble mer som en hygienefaktor, der samfunnsansvar var en fin ting å ha på plass.Et av hovedfunnene var at de ansatte manglet bevissthet rundt hva samfunnsansvar innebar, og hvilke aktiviteter bedriften drev med. Dette kan skyldes dårlig kommunikasjon og lite involvering av de ansatte, og være et hinder for å få engasjerte ansatte og dermed oppnå konkurransefortrinn.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitet i Agder / University of Agdernb_NO
dc.subjectBE 501nb_NO
dc.titleStrategisk HRM som konkurransefortrinn: hvordan bruke samfunnsansvar for å engasjere ansattenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210nb_NO
dc.source.pagenumber116 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel