Show simple item record

dc.contributor.authorLøvik, Jarl Eivind
dc.contributor.authorRomstad, Randi
dc.contributor.otherLøvik, Jarl Eivind - Project manager
dc.date.accessioned2014-09-09T09:39:04Z
dc.date.available2014-09-09T09:39:04Z
dc.date.issued2006
dc.identifier5299
dc.identifier.isbn82-577-5029-8
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/219101
dc.description.abstractnet i de fleste bekkene hadde til tider høye konsentrasjoner av fekale indikatorbakterier (E. coli), som viste at de var markert til sterkt påvirket av tilførsler av kloakk eller sig fra husdyrgjødsel. Høyest verdier for E. coli hadde Lenaelva nedstrøms Lena sentrum, sannsynligvis på grunn av utslippet fra det kommunale renseanlegget. De fleste lokalitetene hadde en vannkvalitet som kan karakteriseres som mindre egnet eller ikke egnet til bruksformål som bading/rekreasjon og jordvanning. Vannkvaliteten ved 8 av 10 lokaliteter kan betegnes som mindre god til dårlig (tilstandsklasse III-IV) med hensyn til total-fosfor og meget dårlig (tilstandsklasse V) med hensyn til total-nitrogen. Brandelva og Bøvra er trolig de to av de undersøkte sideelvene til Lena som bidrar med mest fosfor- og nitrogentilførsler til hovedvassdraget i vekstsesongen. Jordbruket, separatanlegg i spredt bosetting, industri og eventuelle lekkasjer/overløp fra kommunale avløpsanlegg er trolig de viktigste kildene til forurensningene. Utslipp fra grønnsakindustrien langs Brandelva medførte tilslamming med jordpartikler og var antagelig en viktig årsak til økningen i konsentrasjonene av total-nitrogen, organisk stoff og spesielt fosfor på denne strekningen i oktober. Undersøkelsene av begroingsorganismer viste også at prøvestasjonen nedstrøms grønnsakindustrien var markert forurenset.nb_NO
dc.description.sponsorshipØstre Toten kommune, Teknisk drift
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5299
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.subjectØstre Toten kommunenb_NO
dc.subjectLenavassdragetnb_NO
dc.subjectVannkvalitetnb_NO
dc.subjectForurensningssituasjonennb_NO
dc.subjectThe municipality of Østre Totennb_NO
dc.subjectThe Lena water coursenb_NO
dc.subjectWater qualitynb_NO
dc.subjectThe pollution situationnb_NO
dc.titleOvervåking av vassdrag på Østre Toten i 2006nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water research
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400nb_NO
dc.source.pagenumber32nb_NO
dc.relation.project26224


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge