Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRåen, Marianne
dc.date.accessioned2014-09-04T11:33:12Z
dc.date.available2014-09-04T11:33:12Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/218768
dc.description.abstractFormål: Hovedmålet med studien var å undersøke om forekomsten av postoperative endoftalmitt (PE) etter kataraktkirurgi endret seg etter bortfall av topikal postoperativ antibiotika (Kloramfenikol øyedråper). Delmål ved studien var å vurdere om eksklusjon av kontroll første postoperative dag har ført til forsinket diagnostisering og behandling av PE. I tillegg ønsket vi å kartlegge forekomsten av PE ved vår avdeling, og se på om denne forekomsten samsvarer med andre publiserte funn. Setting: Dagkirurgen 1.etasje, Øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus, Oslo, Norge. Metode: Vi gjennomførte en retrospektiv studie hvor vi ved hjelp av operasjonsprotokoller og dataverktøy så på alle pasienter som ble kataraktoperert ved Dagkirurgen, 1.etasje på Ullevål (Dagkirurgen, Oslo Universitetsssykehus (OUS)) i tidsperioden januar 2004 til desember 2010. Fra januar 2007 ble de postoperative rutinene ved avdelingen endret da man valgte å ta vekk postoperativ topikal antibiotika (Kloramfenikol øyedråper). Samtidig valgte man å utsette førstedagskontrollene til 1 uke postoperativt. Pasienter med PE etter kataraktoperasjon ved Dagkirurgen, OUS, ble inkludert i studien og forekomsten før og etter de postoperative endringene ble analysert. Ingen andre rutiner bortsett fra dilatasjonsrutinene, ble endret i studieperioden. Tilfeller med kraftig inflammerte øyne hvor det øyeblikkelig ble besluttet å ta intraokulære mikrobiologiske prøver for dyrkning ble definert som endoftalmitt. Resultater: Totalt ble det utført 15 254 kataraktoperasjoner i tidsperioden januar 2004 til desember 2010. I gruppe 1 (fra januar 2004 til desember 2006) ble det utført 7123 operasjoner og i gruppe 2 (januar 2007 til desember 2010) ble det utført 8131 operasjoner. Fem tilfeller av endoftalmitt ble diagnostisert i gruppe 1 (0,070 %) og 4 tilfeller i gruppe 2 (0,049 %). Den totale forekomsten av PE for hele studieperioden var 0,059 %. Median tid for symptomdebut var 6 dager i gruppe 1 og 4,5 dager i gruppe 2. Median tid for intervensjon var henholdsvis 7 dager i gruppe 1 og 5 dager i gruppe 2. Konklusjon: I studien finner vi lav forekomst av PE både før og etter endring av de postoperative rutinene vedrørende topikal postoperativ antibiotika (Kloramfenikol øyedråper). Denne lave forekomsten samsvarer godt med andre publiserte studier. Bortfall av kontroll første postoperative dag ser ikke ut til å ha ført til forsinket diagnostisering og behandling av PE.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectEndoftalmittnb_NO
dc.subjectkataraktnb_NO
dc.subjectkirurginb_NO
dc.subjectKloramfenikolnb_NO
dc.subjectførstedagskontrollnb_NO
dc.subjectantibiotikaresistensnb_NO
dc.subjectpostoperativ topikal antibiotikanb_NO
dc.titleEndoftalmitt etter kataraktkirurgi: vurdering av topikal postoperativ antibiotika og førstedagskontrollnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Ophthalmology: 754nb_NO
dc.source.pagenumber56 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel