Show simple item record

dc.contributor.authorSusort, Heidi
dc.date.accessioned2014-08-25T12:14:28Z
dc.date.available2014-08-25T12:14:28Z
dc.date.issued2014-08-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/218018
dc.description.abstractI dette forskningsprosjektet er følgende problemstilling belyst: Hvordan forstår og håndterer barnevernsarbeidere samvær mellom barn og deres foreldre etter en omsorgsovertakelse? Tre kvinnelige barnevernsarbeidere, med ulik fartstid og ved ulike barnevernstjenester har gjennom kvalitative intervju bidratt til å besvare problemstillingen. Informasjonen som fremkommer bygger på barnevernsarbeidernes egne erfaringer og opplevelser knyttet til tema samvær i omsorgssaker, og viser hvordan deres forståelse i stor grad er med på å prege den videre håndteringen og de avgjørelser som blir tatt i etterkant av en omsorgsovertakelse. Undersøkelse og analyse tar utgangspunkt i et fenomenologisk og hermeneutisk perspektiv, hvor Kirsti Malterud (2011) sin modell, systematisk tekstkondensering, har blitt benyttet som analysemetode.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstudentarbeidernb_NO
dc.subjectfamilieterapinb_NO
dc.subjectsystemisk praksisnb_NO
dc.subjectsamværnb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.subjectforeldrenb_NO
dc.subjectomsorgsovertakelsernb_NO
dc.subjectbarnevernsarbeiderenb_NO
dc.titleFremtiden i våre hender. Om barnevernsarbeideres forståelse og håndtering av samvær mellom barn og deres foreldre etter omsorgsovertakelsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber70 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record