Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBeckstrøm, Jens
dc.date.accessioned2014-08-20T10:59:13Z
dc.date.available2014-08-20T10:59:13Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-08-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/217718
dc.description.abstractBarnehagen i Norge er en oppvekstarena som tilbyr opphold for ca. 280000 barn over hele landet på en daglig basis. I byene er det ofte stor rift om arealene, og barnehager i disse områdene er en del av denne konkurransen. I denne oppgaven ser vi nærmere på hva det innebærer når presset på barnehagenes uteareal blir presset både av byutvikling og ved politiske mål. Oppgaven fokuserer på Oslo for studien og det blir sett nærmere på 3 barnehager innenfor ring 3. En av disse blir også tatt videre i et skisseprosjekt for og utforske alternative utformingsmuligheter. Oppgaven består av 3 hoveddeler: teori, studie og skisseprosjekt. Teori Teoristudiet tar from av litteraturinsamling og sammenstilling av en del temaer som er blitt funnet relevant for utformingen av barnehager uterom, sett opp mot generelle mål men også spisset inn mot utfordringer rundt små arealer. Barnehagene hadde tidligere et lovfestet minstekrav til utendørs areal som har blitt fjernet og erstattet med en veiledende norm. Resultatet har vært en kraftig reduksjon i utendørsarealene per barn. Oppgaven tar for seg noen av utfordringene det fører med seg. Studie Studien er kvalitativ i form og er en casestudie av 3 barnehager; Kongsberggata, Pontoppidans og Lakkegården. Barnehagene er valgt ut for å være sammenliknbare ut ifra lokale forhold og størrelsen på utearealene sett i forhold til antall barn som bruker barnehagen. Skisseprosjekt Lakkegården blir sett på litt nøyere enn casestudiet og et forslag til alternativ utforming av barnehagens utendørs områder blir presentert.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 Norway*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/no/*
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230::Bebyggelses‑ og reguleringsplanlegging: 234nb_NO
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Arkitektur og design: 140::Landskapsarkitektur: 147nb_NO
dc.titleBarnehager i tettbygde områder : en casestudienb_NO
dc.title.alternativeKindergardens in urban settings : a case studynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber110nb_NO
dc.description.localcodeM-LAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial 3.0 Norway
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial 3.0 Norway