Show simple item record

dc.contributor.authorSegaard, Signe Bock
dc.contributor.authorChristensen, Dag Arne
dc.contributor.authorFolkestad, Bjarte
dc.contributor.authorSaglie, Jo
dc.date.accessioned2014-06-24T10:54:31Z
dc.date.accessioned2014-08-15T07:42:45Z
dc.date.available2014-06-24T10:54:31Z
dc.date.available2014-08-15T07:42:45Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationRapport - Institutt for samfunnsforskning. 146 p. Institutt, 2014nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-7763-436-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/217286
dc.description.abstractRapporten presenterer funn og resultater fra en evaluering av forsøk med stemmegivning via Internett ved stortingsvalget i 2013. I evalueringen følger vi opp og utdyper noen av de temaene som var gjenstand for evaluering av tilsvarende forsøk ved lokalvalget i 2011. Evalueringen tilnærmer seg temaene ut ifra et praktisk perspektiv der velgernes atferd og holdninger er i fokus. Mer presist ser rapporten nærmere på følgende fire temaer: Valgdeltakelse, valgets tilgjengelighet, holdninger og tillit til internettvalg samt hemmelig valg. Hovedkonklusjonen er at det ikke er skjedd store endringer siden 2011; det er fortsatt veldig stor oppslutning om internettvalg. Selv om forsøket har bidratt til en ytterligere økning i andel forhåndsstemmer, har det ikke bidratt til økt valgdeltakelse. Rapporten peker videre på en rekke problemstillinger som bør tas opp i det videre arbeid med internettvalg i Norge. Det gjelder blant annet manglende samsvar mellom dagens juridiske forståelse av prinsippet om hemmelig valg og befolkningens forståelse. - See more at: http://www.samfunnsforskning.no/Publikasjoner/Rapporter/2014-007#sthash.2p3eh82y.dpufnb_NO
dc.titleInternettvalg : hva gjør og mener velgernenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-06-24T10:54:31Z
dc.identifier.cristin1140312


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record