Show simple item record

dc.contributor.authorBakke, T.nb_NO
dc.contributor.authorHåvardstun, J.nb_NO
dc.contributor.authorAllan, I.nb_NO
dc.contributor.otherBakke, T. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:58:56Z
dc.date.available2014-08-01T10:58:56Z
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier6591nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6326-8nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/216489
dc.description.abstractNIVA har gjennomført analyse av miljøgifter i sediment, porevann og lokal sjømat i Gaddevågen øst for Westcon Yard Florø AS. Dette har dannet grunnlag for en revidert risikovurdering av sjøbunnssedimentene og forslag til tiltaksplan. Kobber, nikkel og primært TBT gir det største bidraget til risiko for toksiske effekter på sedimentlevende dyr. Utlekkingen av TBT utgjør også en risiko for økologiske effekter i vannmassene. Beregnet utlekking fra sedimentene og målte nivåer i sjømat tilsier at risiko for skade på human helse fra sumPCB7 i sedimentene ikke kan utelukkes. Nivåene av TBT og PCB vil ikke oppfylle Vannforskriftens krav om kjemisk klasse II innen ca. 2020 ved naturlig forbedring. Anbefalt tiltak er å følge naturlig utvikling med kjemisk/biologisk undesøkelse etter 5 år med ny bedømmelse av behovet for aktivt tiltak. Det bør også etableres et overvåkingsprogram som dekker utvikling av forurensningsforhold og gjenvekst av bunnfaunaen med 5 års intervall.nb_NO
dc.description.sponsorshipWestcon Yard Florø ASnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6591nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmarine miljøgifternb_NO
dc.titleMiljøtekniske undersøkelser, trinn 3 risikovurdering og tiltaksplan for marine sedimenter i Gaddevågen, Florø.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber45nb_NO
dc.subject.keywordsedimentforurensningnb_NO
dc.subject.keywordmiljørisikovurderingnb_NO
dc.subject.keywordmiljøgifter i organismernb_NO
dc.subject.keywordtiltaksvurderingnb_NO
dc.subject.keywordsediment contaminationnb_NO
dc.subject.keywordenvironmental risk assessmentnb_NO
dc.subject.keywordcontaminants in organismsnb_NO
dc.subject.keywordremediation assessmentnb_NO
dc.relation.project13230nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge