Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHagman, C.nb_NO
dc.contributor.otherHagman, C. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialØstfoldnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:58:13Z
dc.date.available2014-08-01T10:58:13Z
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier6458nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6193-6nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/216199
dc.description.abstractVannkvaliteten i Vestvannet og Borredalsdammen ved Fredrikstad er overvåket gjennom sommeren 2012. Rapporten gir en oversikt over viktige funn og trender, med fokus på trofigrad, algesammensetning og cyanobakterier, samt klassifisering av økologisk tilstand og egnethet som drikkevann. Data fra tidligere år er satt opp mot årets funn. Resultatene viste at det ikke er noen tydelige endringer i konsentrasjonen av plantenæringsstoffer. Lengre tidsserier antyder en moderat reduksjon i fosforinnholdet for Vestvannet, og innholdet av klorofyll-a har også gått noe ned. Algebiomassen var i 2012 noe lavere enn tidligere år. Det ble i 2012 bare registrert små mengder cyanobakterier i innsjøene, og algegiften microcystin ble ikke påvist.nb_NO
dc.description.sponsorshipFREVAR KF, Fredrikstadnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6458nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.titleOvervåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2012nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber28nb_NO
dc.subject.keywordovervåking av cyanobakteriernb_NO
dc.subject.keyworddrikkevannnb_NO
dc.subject.keywordvestvannetnb_NO
dc.subject.keywordborredalsdammennb_NO
dc.subject.keywordmonitoring of cyanobacterianb_NO
dc.subject.keyworddrinking waternb_NO
dc.subject.keywordlake vestvannetnb_NO
dc.subject.keywordlake borredalsdammennb_NO
dc.relation.project12105nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge