Show simple item record

dc.contributor.authorTjomsland, T.nb_NO
dc.contributor.authorTryland, I.nb_NO
dc.contributor.authorKempa, M.nb_NO
dc.contributor.authorLøvik, J.nb_NO
dc.contributor.otherTjomsland, T. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialHedmarknb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:57:18Z
dc.date.available2014-08-01T10:57:18Z
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier6322nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6057-1nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215854
dc.description.abstractMålet var å finne i hvilken grad forurensende utslipp kan påvirke drikkevannet til Hamar vannverk, Stange vannverk og fremtidig alternative vanninntak. Vi benyttet den 3-dimensjonale strøm- og spredningsmodellen GEMSS. Vanninntaket til Hamar vannverk var i perioder betydelig påvirket av E. coli fra HIAS og Nes renseanlegg. Flagstadelva og Svartelva bidro også med noe. Vanninntaket til Stange vannverk ble i modellberegningene ikke funnet å bli påvirket av E. coli fra noen av renseanleggene eller tilløpselvene. Patogener med lang overlevelse (enkelte virus, parasitter mm.) fra HIAS og Nes renseanlegg kan påvirke begge vanninntakene, men det trengs mer informasjon om forekomst og overlevelsesevne til ulike patogener, og om renseevnen på HIAS og Nes med hensyn på Cryptosporidium oocyster og andre patogener. «Verste-fall»-analyser indikerte at ved et utbrudd av parasitten Cryptosporidium i befolkningen tilknyttet HIAS, vil vannbehandling som gir henholdsvis 5 LOG-reduksjoner og 4 LOG-reduksjoner av parasitter være påkrevd på vannbehandlingsanleggene til Hamar og Stange. Ledningsbrudd eller svikt i renseanleggene som fører til at urenset kloakk slippes ut i Mjøsa over en kort periode, vil sannsynligvis påvirke vanninntakene mindre enn den kontinuerlige påvirkningen fra HIAS. Vi anser det for lite sannsynlig at et uhellsutslipp fra tog eller bil i Akersvika ved Hamar eller ved Tangen vil påvirke vannverksinntakene i nevneverdig grad. Ved å flytte vanninntaket fra Hamar vannverksinntak i retning av Stange vannverksinntak, vil kvaliteten på inntaksvannet forbedres.nb_NO
dc.description.sponsorshipHias IKSnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6322nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøinformatikknb_NO
dc.titleSårbarhetsanalyse av vanninntakene til Hamar og Stange vannverk ved bruk av en matematisk strøm- og spredningsmodellnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber74nb_NO
dc.subject.keywordvannverknb_NO
dc.subject.keywordsårbarhetsanalysenb_NO
dc.subject.keywordmodelleringnb_NO
dc.subject.keywordmjøsanb_NO
dc.subject.keywordwater worknb_NO
dc.subject.keywordwater qualitynb_NO
dc.subject.keywordmodellingnb_NO
dc.subject.keywordlake mjøsanb_NO
dc.relation.project12037nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge