Show simple item record

dc.contributor.authorAanes, K.nb_NO
dc.contributor.authorEriksen, T.nb_NO
dc.contributor.authorLøvik, J.nb_NO
dc.contributor.otherAanes, K. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialTelemarknb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:57:01Z
dc.date.available2014-08-01T10:57:01Z
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier6287nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6022-9nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215767
dc.description.abstractDet er for Vafos AS blitt gjennomført en overvåkning av Kammerfosselva i nærområdet til bedriften for å kunne vurdere hvilken betydning utslippet av prosessvann har for miljøtilstanden i resipienten. NIVAs overvåkning startet opp i april 2010 og pågikk frem til mars 2011 med månedlig prøvetaking av fysisk-kjemiske parametere relatert til utslippets sammensetning. I tillegg ble det hentet inn biologiske prøver for å beskrive effekter på bunnfaunaens sammensetning, og prøver for å dokumentere fekal påvirkning. Rapporten redegjør for resultatene fra dette arbeidet og beskriver miljøtilstanden i resipienten.nb_NO
dc.description.sponsorshipVafos ASnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6287nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectvassdragsovervåkingnb_NO
dc.titleResipientundersøkelse av Kammerfosselva ved Vafoss 2010-2011nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber31nb_NO
dc.subject.keywordkammerfosselvanb_NO
dc.subject.keywordvafos asnb_NO
dc.subject.keywordresipientundersøkelsenb_NO
dc.subject.keywordmiljøtilstandnb_NO
dc.subject.keywordthe river kammerfosselvanb_NO
dc.subject.keywordvafos asnb_NO
dc.subject.keywordresipent studiesnb_NO
dc.subject.keywordenvironmental statusnb_NO
dc.relation.project10237nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge