Show simple item record

dc.contributor.authorMolvær, Jarlenb_NO
dc.contributor.authorMagnusson, Jannb_NO
dc.contributor.authorNæs, Kristoffernb_NO
dc.contributor.authorSchaanning, Mortennb_NO
dc.contributor.otherNæs, Kristoffer - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialTelemarknb_NO
dc.coverage.spatialnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:56:59Z
dc.date.available2014-08-01T10:56:59Z
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier6282-2012nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6017-5nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215755
dc.description.abstractBunnsedimentene i Grenlandsfjordene inneholder miljøgifter og særlig da dioksiner. I Eidangerfjorden ble det i juni 2008 utført en studie av hvordan bunntråling etter reker virvler opp sedimenter og medfører spredning av forurensede partikler. Prosjektet var et samarbeid mellom NIVA, Stockholms Universitet og Sveriges Fiskeriverk Havsfiskelaboratoriet i Lysekil, og omfattet målinger av strømforhold ved bunnen, turbiditet, partikkelkonsentrasjon og partikkelstørrelse under bunntråling i to dager. Resultatene viste markert partikkelspredning til 15-18 m over bunnen og i en bredde på ca. 150 m. Mengde oppvirvlet dioksin kan beregnes til størrelsesorden 5-50 mg toksisitetsekvivalenter (TE) fra et tråltrekk som her ble studert. På årsbasis i størrelsesorden 300-2500 mgTE. Det meste vil resedimentere i Eidangerfjorden mens en mindre andel som er knyttet til små partikler kan spres til Langesundsfjorden. Det vil skje en desorpsjon av dioksin fra de oppvirvlede partiklene som kan føre til en økt konsentrasjon av løst dioksin til de bunn-nære vannmassene.nb_NO
dc.description.sponsorshipNorsk Hydro og Fylkesmannen i Telemark, Miljøvernavdelingennb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6282nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmarine miljøgifternb_NO
dc.titleSedimentoppvirvling under reketråling i Eidangerfjorden juni 2008nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO
dc.subject.keywordsedimenternb_NO
dc.subject.keywordtrålingnb_NO
dc.subject.keywordoppvirvlingnb_NO
dc.subject.keywordmiljøgifternb_NO
dc.subject.keywordsedimentsnb_NO
dc.subject.keywordtrawlingnb_NO
dc.subject.keywordresuspensionnb_NO
dc.subject.keywordpollutantsnb_NO
dc.relation.project27387nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge