Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKristensen, T.nb_NO
dc.contributor.authorHawley, K.nb_NO
dc.contributor.authorGuttrup, J.nb_NO
dc.contributor.authorJohannesen, Å.nb_NO
dc.contributor.authorKroglund, F.nb_NO
dc.contributor.otherKristensen, T. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialVest-Agdernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:56:51Z
dc.date.available2014-08-01T10:56:51Z
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier6258nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5993-3nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215694
dc.description.abstractPå oppdrag fra Borregaard Trælandsfos AS, ble det i 2011 gjennomført utprøving av tiltak for å evaluere mulighetene for å lede vandrende fisk på en effektiv måte forbi turbinene ved Trælandsfoss i Kvina. Arbeidet hadde som hovedformål å evaluere noen sentrale elementer i et framtidig permanent tiltak, slik at utformingen av dette kan bli optimal. Målsettingen for et permanent tiltak ble formulert som at > 90 % av smolten skal utvandre utenom turbinene. Kraftverksturbinene skal da ikke lengre være årsak til redusert økologisk status for laks. To distinkte løsninger for vandringshinder i kraftverkskanalen ble utprøvd i løpet av perioden. Den enkleste tilnærmingen med minst vedlikeholdsbehov (fase 1) ga et estimat på 19 % fangsteffektivitet på laks. Overgang til notpose (fase 2 og 3) ga en forbedring i fangsteffektivitet opp til 32% på laks . For aure var fangsteffektiviteten langt lavere enn laks, noe som kan skyldes forskjeller i vandringsdyp og adferd mellom de to artene. Overføringsløsningen mellom kraftverkskanalen og minstevannføringsløpet fungerte i all hovedsak etter hensikten. Både laks og aure brukte relativt lang tid på å forserenb_NO
dc.description.sponsorshipBorregaard Trælandsfos ASnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6258nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectfiskeøkologinb_NO
dc.titleUttesting av teknisk løsning for å hindre vandring av laksefisk via turbiner ved Trælandsfoss kraftverk, Kvinanb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber28nb_NO
dc.subject.keywordvannkraftproduksjonnb_NO
dc.subject.keywordmigrasjonnb_NO
dc.subject.keywordatlantisk laksnb_NO
dc.subject.keywordsmoltnb_NO
dc.subject.keywordhydroelectric productionnb_NO
dc.subject.keywordmigrationnb_NO
dc.subject.keywordatlantic salmonnb_NO
dc.subject.keywordsmoltnb_NO
dc.relation.project11147nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge