Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBerge, D.nb_NO
dc.contributor.otherBerge, D. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialVestfoldnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:56:18Z
dc.date.available2014-08-01T10:56:18Z
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier6175nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5910-0nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215478
dc.description.abstractDet er foretatt en enkel sammenstilling av vannkvalitetsdata fra Farrisvannet fra 1958-2010. De fleste årene lå innsjøen i klasse 1 (meget god vannkvalitet) i hht SFTs vannkvalitetskriterier, men fortsatt kan det forekomme enkeltår hvor den befinner seg i klasse 2 God vannkvalitet. I henhold til vanndirektivets klassifiseringsveileder ligger Farris i klasse 1 Svært god tilstand. Gjennom siste halvdel av 1990-åra har det skjedd en kraftig fargeøkning i Farris, men det har også vært perioder med høy farge tidligere. Fargen ser ut til å ha stabilisert seg på et nivå mellom 25 og 35 mg Pt/l de siste ti årene. Med klimaprognoser om milde vintre og fuktige somrer, må man regne med hyppig forekomst av relativ høy farge i Farris fremover. Dypvannet i Farris hadde god vannkvalitet i alle år både mht næringssalter og bakterier, og viste ingen tendens til utvikling i noen bestemt retning. Flere av de undersøkte bekkene var sterkt forurenset. Dette gjaldt først og fremst Vassvikbekken som lå langt oppe i verste forurensningsklasse klasse 5 Meget dårlig vannkvalitet. Gopledalsbekken og Dammenbekken var også markert påvirket, men her har tilstanden bedret seg en god del de siste 10 årene. De andre bekkene var mindre forurenset, men de bar klare preg av menneskelige påvirkninger. Siljanelva hadde best vannkvalitet av de undersøkte tilløpene til Farris. Vannkvaliteten lå her i klasse 2 "God" til 3 "Mindre god".nb_NO
dc.description.sponsorshipVestfold Interkommunale Vannverk (VIV)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6175nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectvannressursforvaltningnb_NO
dc.titleOvervåking av Farrisvannet med tilløp fra 1958 - 2010nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber32nb_NO
dc.subject.keywordforurensningsovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordvannkvalitetnb_NO
dc.subject.keyworddrikkevannnb_NO
dc.subject.keywordfarrisvannetnb_NO
dc.subject.keywordpollution monitoringnb_NO
dc.subject.keywordwater qualitynb_NO
dc.subject.keyworddrinking waternb_NO
dc.subject.keywordlake farrisnb_NO
dc.relation.projectO-10478nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge